Pro dobro všech

Věřte císařirecenze knihy Věřte císaři

Anotace:
Je možné udělat miliony lidí šťastnými – a to rychle, bez lásky a často proti jejich vůli? Tuto otázku si klade nový historický román, který se odehrává na konci osmnáctého století, v předvečer Francouzské revoluce. Císař Josef II. dlouho čekal na smrt své matky Marie Terezie a ihned po jejím skonu začal netrpělivě uskutečňovat svůj sen o spravedlivé vládě. Horečnou sebezničující prací chtěl zapomenout na své osobní neštěstí a nedostatek lásky. Kniha odkrývá bolestné soukromí mladého panovníka až k jeho předčasnému tragickému konci.

V poutavém románu nahlédneme do života evropských panovníků, vysokých církevních hodnostářů i chudých vesnických kněží, josefínských osvícenců, reformátorů, kteří probouzeli národní povědomí.

„Ne, ne, milý Alberte!“ Josef štítivě odtáhl ruku s dlouhými prsty. „S tím je konec. Končíme se španělskou etiketou. Žádné klekání, líbání rukou! Vždyť takové pocty patří jen Bohu všemohoucímu. Já nejsem Bůh. Jsem jen císař,“ zvolal Josef.“

Možná byste dle autorova jména neřekli, že se jedná o slovenského spisovatele, ale je to tak. Slovenský prozaik napsal již řadu děl, která byla přeložena do několika jazyků. Historický román Věřte císaři je volným pokračováním díla Milujte královnu, které poprvé vyšlo v roce 1984.

Příběh začíná v době, kdy umírá císařovna Marie Terezie a vlády se ujímá její skoro čtyřicetiletý syn Josef II., který má velké vize. Již za vlády Marie Terezie její syn, coby hrabě Falkenštejn, putoval po rozsáhlých zemí monarchie, aby zjistil, jak se žije obyčejným lidem. Poté, co se ujme vlády, vydává jeden dekret za druhým a neúnavně pracuje, jak se sám domnívá, pro blaho lidu celé monarchie. Josef II. byl beze sporu osvícený panovník, ale jelikož jeho reformy byly mířeny v neprospěch šlechty i církve, nemohly se setkat s velkým úspěchem. Na konci románu se nezbavíte pocitu zmaru.

„Bylo mi osmnáct. Nadchla mě vize, že vládce je Bohem pověřen změnit svěřenou zemi v moderní stát šťastných poddaných, rovných si před Bohem i před zákonem, zbavených útlaku degenerované šlechty a vyzbrojených vědomostmi, které jim umožní stát se svobodnými a bohatými. Psal jsem Blouznění po nocích a předložil jsem je matce. Měl jsem ideu a chtěl jsem ji uskutečnit.“

Celkově tento vynikající historický román, který se dotýká všech vrstev společnosti, vyznívá melancholicky. Bohužel takový byl i život císaře, který se cítil všemi opuštěn. Přišel o svoji velkou lásku, první manželku, Isabelu, a dá se říct, že se s její smrtí nesmířil, poté přišel i o druhou ženu a ani jedna z nich mu nezanechala potomka a po smrti matky mu zbyli jen sourozenci rozptýlení po celé Evropě.

V příběhu je více dějových linií, autor mimo života císaře sleduje osudy kaplana, později faráře na malé vesnici Jozefa Ignáce Bajzy, kterému díky jeho víře, byla odepřena láska. V knize se mihnou i významné postavy dějin jako například Mozart, Anton Bernolák (autor slovenské gramatiky a autor pětijazyčného slovníku), generál Laudon a řada předních šlechticů. A neméně zajímavé jsou schůzky s Pěti kněžnami. Sami si přečtěte, kdo k nim patřil.

„Je velmi těžké vést lid k dobru proti jeho vůli, protože ani nejosvícenější vláda neumí tak dobře posoudit, co je dobré, jako sám lid.“

Román je velmi čtivý a nemusíte být znalci historie, aby se vám líbil. Kniha je rozdělena na kratší kapitoly a mně se velmi líbily části, v nichž autor zachycuje myšlenky císaře, jeho pocity, a proto jsou tyto kapitoly psané v první osobě. Zaujal mě i popis života faráře Bajzy. Jen mi v knize chyběl příběh lásky, která by nebyla tragická, neopětovaná anebo příliš krátká. Jenže v dějinách je takových šťastných lásek pomálu a toto je historický román, nikoliv zamilovaný román pro ženy.

Postavu císaře jsem si zamilovala, myslel na prostý lid, chtěl ho učinit šťastným, pozvednout ho, vzdělávat, zrušil robotu a nakonec dal lidem i svobodu, takže se mohli stěhovat, uzavírat manželství, nabývat majetky, a to vše bez souhlasu vrchnosti. Císař sám šťastný moc nebyl, přišel o lásku života, a tak chtěl dobro pro všechen svůj lid. Jeho neúnavná práce a také nemoci ho dovedly až na smrtelnou postel. Byl to však velký panovník, jehož reformy proběhly v krátkém čase a v době, která na ně ještě nebyla připravená. Ale panovníka hnala obava revoluce, k níž nakonec došlo až po jeho smrti ve Francii.

„Miluji lidi a budu pro ně pracovat do poslední minuty svého života.“

Čtenáři jistě ocení, že autor na konec knihy zařadil pro větší přehlednost románu soupis nejdůležitějších událostí a také seznam osob, které v knize vystupují.

Knihu doporučuji milovníkům historie a těm, co se zajímají o dobu osvícených panovníků, ale i těm, co jim historie moc neříká, a chtějí si přečíst příběh velkého člověka s dobrým srdcem, který myslel na blaho všech lidí, kterým vládnul, ale tvrdě narazil na šlechtu i církev.

Moje hodnocení je 100 %.

 

Věřte císařiNázev knihy:         VĚŘTE CÍSAŘI
Autor:                    Anton Hykisch

Nakladatelství:      HOST
Rok vydání:           2017
Počet stran:           440

ISBN:                     978-80-7577-041-7
EAN:                      9788075770417

E-shop:                 kniha – http://nakladatelstvi.HOSTbrno.cz
                              e-kniha – http://www.PalmKnihy.cz
   
Databáze knih:      www.DatabazeKnih.cz

   

{source}
[[div data-configid=”0/48900523″ style=”width: 600px; height: 456px;” class=”issuuembed”]][[/div]][[script type=”text/javascript” src=”//e.issuu.com/embed.js” async=”true”]][[/script]]
{/source}

 

HostNakladatelství Host vydává především kvalitní českou a překladovou prózu, poezii, literární teorii i literaturu naučnou. Odborné publikace se zaměřují především na historii, sociologii, jazykovědu, osobnosti filmu i další obory. V posledních letech se velmi výrazně rozšířila řada překladové beletrie, severských kriminálních románů a thrillerů. Nově Host hledá kvalitní knihy i v oblasti žánrové (sci-fi a young adult) a dětské literatury. Relativně nedávno našla v Hostu přístřeší i prestižní edice Česká knižnice, která zájemcům nabízí kvalitní ediční zpracování děl českých klasiků. Naší cílovou skupinou jsou jednak lidé, kteří se zabývají literaturou „na vyšším stupni” (studenti, učitelé apod.) a dále průměrně či spíše nadprůměrně nároční čtenáři, kteří se u knih chtějí bavit a odpočívat, avšak spotřební a braková literatura je pod jejich úroveň.

 


PalmKnihy
PalmKnihy
– Největší a nejstarší obchod s elektronickými knihami v České republice. Jednoduše, pohodlně a rychle přímo ve všech dostupných formátech. Více než 11.000 e-knih na jednom místě.

Autorčin blog 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.

Pavla Velehradská

Matka, dcera, manželka a vášnivá knihomolka, která zbožňuje svět knih. (osobní blog)