Pátek, 22.9.2023
Chrudim

Protest proti návrhu zákona, adopce dětí homosexuálům

Protest proti návrhu zákona,  adopce dětí homosexuálůmMichaela Šojdrová dnes na svých webových stránkách zveřejnila “Protest proti  návrhu zákona, který má zrušit omezení adopcí pro osoby žijící v registrovaném partnerství.” Reaguje tak na záměr ministra Kocába odstranit ze zákona o registrovaném partnerství překážku, která znemožňuje osobám žijícím v registrovaném partnerství osvojení dítěte. Novelu by měla vypracovat ministryně spravedlnosti do 31. května 2010. Text Protestu naleznete na www.sojdrova.cz

“S tímto záměrem nesouhlasím! Nesouhlasím s tím, aby děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, mohly být adoptovány osobami žijícími v registrovaném partnerství a aby je české soudy svěřovaly do výchovy homosexuálním párům. V poslední době se na mě obrátilo mnoho občanů, kteří nesouhlasí s tím, aby novelou zákona bylo homosexuálním párům umožněno adoptovat děti. Nabízím těmto lidem prostor vyjádřit svůj názor. Hlas každého, kdo se na mých webových stránkách k protestnímu textu připojí, budu tlumočit panu ministrovi Kocábovi i ostatním členům vlády ČR,” uvedla ke své iniciativě Michaela Šojdrová.

 

Důvodem k nesouhlasu jsou mimo jiné následující argumenty:

 

Zdůvodnění se nezabývá ochranou zájmů dítěte. Přitom jde o rozhodování o dětech, které se nemohou vyjádřit, které neměly to štěstí vyrůstat u svých vlastních rodičů.

Návrh považuji za neslučitelný s Úmluvou o právech dítěte, ke které se Česká republika hlásí. V čl. 3 této Úmluvy se totiž uvádí, že ?zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy zákonodárnými nebo správními orgány.?

Současnou právní úpravu považuji za dostatečnou, ani dnes se při individuální adopci nezkoumá sexuální orientace, osoby s homosexuální orientací nejsou v tomto právu omezeny.

Neexistuje žádný mezinárodní závazek, který by nás k této změně zákona nutil. EU i Lisabonská smlouva považují rodinné právo za vyhrazené pro rozhodování členských zemí.

Evropská úmluva o osvojení připouští pouze osvojení manžely nebo jedinou osobou, což uvádí Ministerstva práce a sociálních věcí ve svém nesouhlasném stanovisku k návrhu.

Závěry z podkladových studií jsou zavádějící. Podkladové studie, které jsou využity pro podporu návrhu, jsou pouze jednostranně zaměřeny, stejně jako z nich vyplývající hodnocení vlivu partnerské péče na děti. Tyto studie jsou v rozporu s nesouhlasným stanoviskem psychologů, protože v hodnocení nerozlišují případy, kdy jde o výchovu dítěte osvojeného anebo o výchovu dítěte vlastního. Například v Německu má 92 % takto vychovávaných dětí jednoho z partnerů biologickým rodičem, většinou matku. Tomuto stavu ani naše legislativa nebrání.

Jde o zásadní změnu v přístupu k registrovanému partnerství při péči o děti. Je nutné připomenout, že v důvodové zprávě k zákonu o registrovaném partnerství, tisk 969 ze IV. volebního období, předkladatelé zdůrazňovali, že zákon neobsahuje právní úpravu, která by umožňovala společné osvojení dítěte registrovanými partnery. Návrh ministra Kocába původní záměr předkladatelů i podporovatelů zákona zásadně mění.

V současné době čekají i 3-5 let desítky manželských párů, které prošly výběrem a náročnou přípravou na vhodné dítě k adopci.  Existuje řada komplikací, kvůli kterým se děti do náhradních rodin dostávají zbytečně pozdě. Vláda by se měla proto zabývat odstraňováním zbytečných překážek pro adopce či pěstounskou péči.

 

 

“Tuto iniciativu chápu jako příspěvek do veřejné diskuze, kterou ministr Kocáb k tématu možnosti osvojování dětí registrovanými partnery otevřel. Při této příležitosti chci upozornit na nedostatky, které přetrvávají v oblasti adopcí a pěstounské péče. Pro všechny by měl být prioritou zájem dětí při hledání náhradní rodinné péče,” uzavřela Michaela Šojdrová.

 

Text Protestu naleznete na www.sojdrova.cz. Sběr podpisů bude ukončen k 31. 3. 2010.

 

 

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.