REMIX – regionální mix informací

logoremixZískat ucelené, relevantní a objektivní informace je krédo současné doby v mediální oblasti. A právě zisk takovýchto kvalitních informací zejména pro mladé lidi je krédem elektronického časopisu REMIX http://remix.nicm.cz. Ten má působnost ve všech krajích České republiky. Čtenáři REMIXu tak mají přehled o regionálních i celostátních tématech.

 

Časopis REMIX vznikl v roce 2009 jako součást projektu Klíče pro život, který tvoří několik klíčových aktivit podporující pracovníky i děti a mládež v zájmovém a neformálním vzdělávání. Jednou z těchto aktivit je Podpora informačního systému pro mládež. Tato aktivita má více cílů např.: zvýšení kvality služeb v informačních centrech pro mládež (ICM), dále pak podpora kvalifikace pracovníků pracujících s mládeží na poli cíleného předávání informací pro mladé lidi i veřejnost. Cílovou skupinou časopisu jsou středoškolští a vysokoškolští studenti. Elektronický časopis REMIX byl založen v rámci distribuce informací dětem a mladým lidem.

 

REMIX vydává informace o společenském a kulturním životě v jednotlivých krajích i na celostátní úrovni. REMIX je zcela oproštěn od komerčních reklam a PR článků. Velkou úlohu při tvorbě elektronického časopisu hrají regionální koordinátoři. V každém kraji působí jeden regionální koordinátor/koordinátorka. Ti pravidelně zpracovávají vlastní autorské články a doplňují denně obsah časopisu. Zároveň získávají články od spolupracovníků a čtenářů ze svých krajů a uveřejňují je. „Sami čtenáři se mohou účastnit naplňování obsahu k jednotlivým tématům a tvořit tak profil časopisu,“ uvedl regionální koordinátor za Prahu.

Koordinátoři také prezentují a popularizují cílové skupině činnost ICM. Každý měsíc se časopis věnuje jednomu tématu, které zevrubněji rozpracovává – např.: studium v ČR a zahraničí, práce a brigády, informace ze středoškolského a vysokoškolského prostředí, volný čas, kultura, sociální problémy, sociálně patologické jevy a další.

Časopis již úspěšně funguje několik měsíců, každým týdnem získává nové čtenáře a více se dostává do povědomí mladých lidí: http://remix.nicm.cz/.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.