Neděle, 26.3.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Seriál – Staré a památné stromy Chrudimska VI. – Klokočovská lípa a její družina

Klokočov Na hlavním železnohorském hřbetu, jihovýchodně od Sečské přehrady se nachází obec Klokočov, na jejíž návsi roste jedna z nejstarších lip v naší republice. Její věk je odhadován až na tisíc let.

Rostla na Libické stezce, obchodní cestě, která spojovala Čechy s Moravou, kde sloužila jako přirozený mezník na začátku stezky, která vedla přes podmáčenou půdu. Podle pověsti se u ní zastavil a odpočíval Karel IV. a proto se lípě také říká Karlova, ale také Královská nebo dokonce Císařská. Karel IV. se zde měl zastavit v roce 1370, kdy pobýval na královském hradě Lichnice a vypravil se k léčivému prameni do Modletína.

Lípa je sice dutá, v roce 1989 dokonce vyhořela, ale dnes je jí věnována náležitá péče. Dutina byla ošetřena a zastřešena, dvě mohutné větve jsou podepřeny vzpěrami. Kolem kmene je plůtek a také upravená cestička do dutiny, aby byl omezen sešlap okolí stromů návštěvníky. U stromu stojí jednak křížek, ale především kámen, na kterém se dočteme, že strom byl již v roce 1935 odborně ošetřena ing. Fričem. V té době byla dutina stažena železnými obručemi, které nejsou nejvhodnější, protože strom stále roste. Proto byly obruče v roce 1995 povoleny. Současný zdravotní stav lípy je dobrý dobrý a na jaře 2019 byla ošetřena arboristy. Její obvod dosahuje téměř 900 cm. V roce 2008 se v anketě Strom roku umístila na šestém místě. Objevila se také v seriálu Pamět stromů v osmém díle: Stromy královské.

U paty lípy se na kameni nachází deska, na které se dočteme, že: „Tisíc skoro let přeletělo přes mou hlavu a jsouc nejstarší v království mohu vyprávěti o Sv. Václavu, o slávě Žižkově a Jiříkově, i o ponížení lidu českého po bitvě bělohorské. Stáří moje nechť zírá vstříc jen šťastným dnům příštích věků !

 

Štikovská lípa


Jen několik kilometrů jihovýchodním směrem se nachází obec Spálava jejíž jméno zřejmě souvisí se zapalováním signálním ohňů na Libické stezce. Uprostřed obce s dvacítkou stálých obyvatel roste hned několik úctyhodných lip, ale jen jedna je chráněna. Její obvod kmene je 590 cm a podle pověsti měla být vysazena na oslavu příměří sjednaného králem Jiřím z Poděbrad s Matyášem Uherským v roce 1469. Je tedy skutečně lípou památnou, protože byla vysazena na památku historické události, která se mimochodem odehrála nedaleko odsud, v Úhrově u Vilémova.

Spálavská lípaKdo se vydá ze Spálavy po zelené turistické značce dolů po svahu dojde k další staré lípě velkolisté v obci Lány. Lánská nebo Navrátilova lípa má obvod kmene 790 cm a její věk je odhadován na 700 let. Roste před usedlostí čp. 3, kde mohla být vysazena jako rodová lípa, ale mohla být i dalším mezníkem na staré obchodní stezce. Lípa je dutá a uvnitř dutiny bývala lavička, která dodnes slouží k odpočinku místním i pocestným. Duté stromy naši předci často využívali jako skrýše pro zásoby či rodinné památky v dobách válečných.

Dál směrem k jihovýchodu, také již pod hlavním železnohorským hřbetem stojí další stará lípa v obci Štikov. Štikovská lípa má obvod 770 cm a stáří je odhadováno na 700 let. V anketě Strom roku získala v roce 2005 titul Strom hrdina. Právě díky této památné lípě bylo zastaveno zvětšování lomu Sloupno, kterému ustoupila větší část Štikova. Díky ochrannému pásmu památného stromu se lom zastavil asi 80 m od lípy a dnes je okraj lomu oplocen a upraven jako vyhlídka.

 

Výhled od Štikovské lípy

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.