Skrytá moc rétoriky

Skrytá moc rétorikyKaždý den většina z nás komunikuje s ostatními lidmi. Vyměňujeme si informace, snažíme se druhé ovlivnit a naopak. Být dobrým rétorikem je v dnešní době velmi důležité. Rétorika se ale dá i zneužít, a proto Vám v tomto článku představíme čtyři manipulační techniky, které s rétorikou souvisí. Úspěšní manipulátoři nikomu nedůvěřují. Myslí na svůj prospěch při všem, co dělají. Jediné co chtějí, je dosáhnout svého cíle.

První z manipulačních technik nezávažného rázu je technika kontrastu, cílem této techniky může být posílení vlastní pozice ve skupině, udělání na někoho dojem atd. Vnímání osoby či produktu se mění s nabídnutými možnostmi srovnání. Objemná postava vypadá vedle štíhlé ještě objemnější. Jen když něco prezentujeme ve spojení s druhým, mají kontrasty účinnost, předpokladem tedy je zvyknout si mluvit ve srovnáních, pro lepší hodnocení potřebujete horší konkurenty.

Další technikou je technika aktualizace, která využívá důvěřivosti. Její cíl je někoho k sobě připoutat, mít někoho pod kontrolou. Důležité je dostat se do vědomí určité osoby. Aktualizace je proces znovuvyvolání v paměti, to používají často reklamní specialisté, opakování reklamy děla výrobky pro kupujícího více přítomné. Kdo stále zdůrazňuje vlastní výkon, vytváří aktualizaci, která podporuje jeho kariéru. Zaranžování sociálního kontaktu, například jízda výtahem s nadřízeným je aktualizace, v jeho mysli je podřízený přítomnější než jeho ostatní kolegové.

Skrytá moc rétoriky

Třetí v pořadí je technika atraktivity, u této techniky je důležité ovlivnit někoho tak, aby vás považoval za atraktivní. Mnoho lidí pociťuje sympatie k těm lidem, kteří jsou jim podobní. Manipulátoři nebo chcete-li rétorici mají u dané cílové osoby nejlepší výsledky, když dávají najevo podobnost v hodnotách, postojích a osobních vztazích, prodají svoje schopnosti, ať už je mají nebo ne. Když mají něco, co dokáže uspokojit potřeby cílené osoby, jsou sebevědomí a prokazují cílené osobě respekt a lichotí jí.

Čtvrtá technika je technika jazykové manipulace, kterou můžeme vidět především v politice. Svých cílů řečník dosáhne použitím řečnických a jazykových triků. Cíleně si volí určitá slova, souvětí a způsoby řeči. Například použitím pasivních konstrukcí v kombinaci s neosobními formulacemi vzbudíte dojem nevyhnutelnosti, odvrátíte tím tedy od sebe zodpovědnost. Časté je také dvojznačné nebo víceznačné vyjadřování, kdo chce pochopit, musí klást otázky a tím se dostane do podřízené pozice. Existuje mnoho takových technik například technika charismatu, technika disonance, technika autority, kazatelská technika atd.

Více o manipulačních technikách v rétorice naleznete například v knize Zakázaná rétorika: 30 manipulativných technik, ze které jsme čerpali informace pro tento článek. Knihu napsala Gloria Beck.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.