Svozové společnosti jsou důležitým článkem fungování odpadového hospodářství

Svozové společnosti jsou důležitým článkem fungování odpadového hospodářstvíSvozová firma je, dle definice zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., osobou oprávněnou k nakládání s odpady, která provádí sběr a svoz odpadu do příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadu. Svozové firmy ve většině případů komplexně zabezpečují služby v oblasti svozu a likvidace odpadů, a to jak pro občany, tak i podnikatelské subjekty na území města či v jeho širším zázemí.

Pro náležité zajištění služeb musí svozové firmy disponovat rozsáhlým vozovým parkem a kvalifikovanou obsluhou veškeré techniky a technologických zařízení dle příslušných norem a předpisů. Každá svozová firma musí vlastnit několik druhů svozových vozidel specializovaných na svoz popelnic, velkokapacitních kontejnerů, nebezpečných odpadů, a celou řadu menších vozidel. Stejně tak musí mít k dispozici velké množství potřebných kontejnerů a popelnic pro občany.

Provozování systému nakládání s odpady v obcích leží převážně na bedrech svozových firem. Svozová firma nabízí obci své služby, které se odvíjejí od jejího technického i personálního vybavení. Někdy vlastní svozová firma i svoji skládku nebo třídící linku, která je lokalizována blízko jejího sídla, jindy je třeba jezdit s odpadem desítky kilometrů. O veškerém odpadu musí vést svozová firma náležitou evidenci, fakturovat, opravovat techniku, přistavovat přistěhovalým obyvatelům nové popelnice, opravovat kontejnery poškozené, vyřizovat reklamace, a tak dále. „Z toho všeho vyplývá, že svozová firma, která chce uspět na trhu, musí fungovat jako dobře namazaný a seřízený stroj, tak, aby mohla vyhovět v kteroukoliv roční dobu, za jakéhokoliv počasí svým zákazníkům,“ říká pan Ing. Josef Bartoš z Oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství Pardubického kraje. Jednu z nejdůležitějších rolí ve svozových společnostech hraje lidský faktor, který však není neomylný. Přesto se služby svozových firem zlepšují každým dnem.

Svozové firmy mohou být také zapojeny do systému EKO-KOM, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni v České republice, a to buď nepřímo prostřednictvím obcí, nebo přímo na základě samostatného smluvního vztahu se společností EKO-KOM. Svozové firmy mohou se systémem EKO?KOM spolupracovat jako dodavatelé výkazů za obce, což jim dává možnost účastnit se akreditačních řízení systému EKO?KOM.

Svozu odpadu od podnikatelských subjektů je zajištěn na základě smlouvy uzavřené mezi svozovou společností a danou firmou. Všechny druhy odpadů může svážet jedna firma nebo mohou být jednotlivé druhy odpadů sváženy různými svozovými společnostmi. Vždy jsou však kontejnery do svozových vozidel nakládány jednotlivě podle právě sváženého druhu odpadu. Odpad se sváží vozidly určenými pouze pro svoz tříděného odpadu, případně pro něj mohou přijet klasická popelářská auta. Ta však musí být označena cedulí, která uvádí, jaký druh odpadu se právě sváží. Před svozem tříděného odpadu je vždy svozové vozidlo řádně vyčištěno, aby nedošlo ke znehodnocení vytříděných surovin.

Na území Pardubického kraje funguje 14 svozových firem (např. AVE CZ Nasavrky a.s., EKO Bi, s.r.o., Technické Služby Choceň, Liko Svitavy, a.s., Technické Služby Chrudim 2000, s.r.o.) Firmou, která zajišťuje svoz odpadů v Pardubicích a okolí, jsou Služby města Pardubic a.s. (SmP a.s.). Cílem společnosti je poskytnout odbornou a pružnou službu založenou na týmové spolupráci několika profesí v oblasti komunálních služeb, která bude sloužit ke spokojenosti občanů i podnikatelských subjektů. Služby města Pardubic zabezpečují svoz komunálního odpadu, separovaného odpadu z barevných kontejnerů, přistavování a svoz velkoobjemových kontejnerů, svoz nebezpečných odpadů, biodpadu, a také provoz 8 míst zpětného odběru elektrozařízení na území města Pardubic. Ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic a městskými obvody provozují Služby města Pardubic separační (sběrné) dvory. Ročně zákonným způsobem Služby města Pardubic zlikvidují více jak 30 000 tun odpadu produkovaného ve městě Pardubice a okolních obcích.

Pozor! Aby mohl systém nakládání s odpady správně fungovat, je třeba mít k dispozici kvalitní a zodpovědnou svozovou firmu.

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo!

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.