Tříkrálová sbírka 2017 – každá koruna pomáhá

Tříkrálová sbírka

Již tradičně pořádá Charita Česká republika dobročinnou Tříkrálovou sbírku.

V Chrudimi tak budeme potkávat v pátek 6. ledna a ještě častěji v sobotu 7. ledna 2017 skupinky tří králů.

Tříkráloví koledníci budou putovat dům od domu a přinesou Vám radostné poselství Vánoc.
Přitom poprosí o dar na pomoc lidem v nouzi.

Prosíme, neodmítejte tyto vyslance potřebných.
Prostřednictvím Charity ČR můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou.

 

 

Koledníci Charity budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem a obdarují dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v našem městě a regionu.

Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

 


AŽ POTKÁTE TŘI KRÁLE,

KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM ČESKÉ CHARITY,

OTEVŘETE JIM NEJENOM DVEŘE, ALE TAKÉ SVÁ SRDCE.

 

Tříkrálová sbírka 2015

Více možností, jak přispět na http://chrudim.charita.cz.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.