Úterý, 6.6.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Vedení města jednalo o rekonstrukci kostela na náměstí

Chrám panny MarieStarosta města Jan Čechlovský a místostarosta Pavel Kobetič jednali ve středu 21. ledna 2009 s ekonomem diecéze Biskupství královéhradeckého Peterem Turocim a arciděkanem Josefem Smolou o projektu rekonstrukce Arciděkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Tato schůzka navazovala na jednání starosty města s biskupem Mons. Dominikem Dukou a krajským radním Miloslavem Macelou z konce dubna minulého roku.

Hlavním předmětem jednání bylo představení záměru rekonstrukce kostela na náměstí. Římskokatolická farnost ? arciděkanství Chrudim předložilo v letošním roce Ministerstvu kultury žádost o finanční podporu rekonstrukce kostela z Programu záchrany architektonického dědictví. Rekonstrukce by se měla týkat především poškozené střešní krytiny včetně tesařských prvků krovu a poškozeného středověkého kvádrového pískovcového zdiva. Odhad celkových nákladů na zmiňovanou rekonstrukci činí cca 41 milionů korun, samotná rekonstrukce je rozložena do etap na období 2009 ? 2013.

Pro rok 2009 je plánována první etapa rekonstrukce, která by se měla týkat krovů a střešní krytiny. Odhad nákladů na první etapu činí 8 milionů korun. V případě, že Ministerstvo kultury tuto akci podpoří, chtějí zástupci biskupství a arciděkanství jednat se zástupci města Chrudim a Pardubického kraje o spolupráci i finanční podpoře. Informace, zda projekt rekonstrukce kostela získá dotaci ze státního rozpočtu, by měla být známa asi začátkem měsíce března 2009.

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, největší a jedna z nejkrásnějších dominant našeho města, je ze 14. století a byl od té doby vícekrát přestavován. Poslední velká úprava kostela proběhla v letech 1857 až 1880 pod vedením městského architekta Františka Schmoranze staršího. Z té doby pochází zejména dvojice novogotických věží a průčelí budovy.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.