Středa, 7.6.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Vydávání parkovacích karet

Vydávání parkovacích karetŽádosti o vydání parkovací karty budou přijímány od 1. prosince 2009 v recepci Městského úřadu Chrudim v přízemí budovy MěÚ na Pardubické ulici, a to v provozní době recepce: v pondělí a ve středu od 7.30 do 17.30 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7.30 do 15.00 hodin.

Žádost o vydání parkovací karty mohou podat občané s trvalým bydlištěm ve vymezené oblasti, kteří jsou zároveň provozovateli silničního motorového vozidla a nejsou vlastníky či nájemci garáže, dále právnické osoby a fyzické osoby podnikající se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti. Údaje uvedené v žádosti je žadatel povinen při podání žádosti prokázat předložením občanského průkazu (trvalý pobyt), výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského listu (sídlo nebo provozovna), případně platnou nájemní smlouvou (provozovna). Podpisem čestného prohlášení, které je součástí žádosti, žadatel stvrzuje, že není vlastníkem nebo nájemcem garáže. Při podání žádosti je zároveň třeba uhradit částku za užívání parkovacího místa, která se pro příští kalendářní rok pohybuje v rozmezí 3 000 až 5 000 Kč (podle oblasti města, ve které je parkovací místo žádáno, viz Nařízení města a Nabídkový ceník).

K zaevidování budou přijímány pouze řádně vyplněné a oprávněnou osobou podepsané žádosti společně s příslušnými výše uvedenými doklady. Při podání žádosti bude žadateli zároveň sdělen termín, ve kterém bude karta připravena k vyzvednutí.

Znění Nařízení města Chrudim č. 3/2005 včetně pozdějších předpisů je uvedeno v kapitole právních předpisů města. Formulář žádosti o vydání parkovací karty je přístupný na stejné internetové adrese v kapitole Odboru dopravy.

Více na www.chrudim-city.cz.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.