Pátek, 29.9.2023
KulturaOstatní kulturaVýstava

Výstava “Muzeum v říji – z historie myslivosti”

Výstava Regionální muzeum v Chrudimi Vás a Vaše přítele srdečně zve na výstavu “Muzeum v říjio lese, lovcích, zvířatech, trofejích, pytlácích, zbraních a ochraně přírody z pohledu přírodní vědy, historie a umění. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 16. října 2014 v 17:00 odpoledne a potrvá do 18. ledna 2015.

Na 16. října 2014 Regionální muzeum v Chrudimi připravuje pro veřejnost otevření přírodovědné výstavy pod názvem Muzeum v říji s podtitulem z historie myslivosti. Myslivost představuje velice bohaté téma, s dlouhou historií a její tradice mají dalekosáhlý přesah do současnosti. Výstavou bychom se chtěli pokusit zachytit fenomén myslivosti ze všech možných stran. Na výstavě bude k vidění řada trofejí, dermoplastických preparátů, hudebních nástrojů, vzácných obrazů s mysliveckou tematikou, starých fotografií, mysliveckých uniforem a dalších zajímavých doplňků a předmětů spojených s myslivostí. Návštěvníci se mohou těšit i na unikátní sbírku pytláckých chladných i palných zbraní. Nezapomene ani na Sv. Huberta, patrona všech myslivců. Ve výstavě budou zbudována i dioramata, která návštěvníka vtáhnou nejen do lesa mezi zvěř či do prostředí parforsního honu, ale i do prosté myslivecké fořtovny. Celek navíc tematicky doplní výstava Nástrahy, pasti a železa na škodnou, připravená stanicí ORNIS Muzea Komenského v Přerově. Výstava bude v muzejních prostorách k vidění až do ledna příštího roku.

Právo lovu bylo v Čechách spjato s vlastnictvím území už od 10. století a vlády Boleslava II. Lovit v lese směli jenVýstava šlechtici a lov jelena byl vyhrazen pouze panovníkům. Až v průběhu 20. století pro lov postačuje složení zkoušek a členství v mysliveckých organizacích. Přesto mnohé starobylé rituály v myslivosti a honitbě přetrvávají. Člověk se vydával na lov mnoha způsoby. Parforsní hon je předem připravená štvanice pomocí loveckých psů, par force de chiens znamená silou psů. Se psy ohaři se chodilo na lov kačen. Proslulý anglický lov na lišku získával postupně spíše charakter sportu a i tak je od roku 2004 zakázán. Kvůli lovu byly postaveny krásné lovecké zámky, dnes plné trofejí. Lovu na medvědy, jeleny, srny nebo kance původně sloužil i pražský ostrov Štvanice. Původně bylo třeba lovnou zvěř v lese hledat, stopovat a teprve pak zabít pro obživu. Později se ovšem pro větší pohodlí začali jeleni chovat v oborách na lov jako na jistotu. Za sezónu tak bylo možné pro jednoho aristokratického lovce trumfovat ostatní s několika desítkami tisíc skolených kusů vysoké, o bažantech ani nemluvě.

Jeleni, srny, kamzíci nejsou jen tématem pro myslivce, ale též pro umělce. Jelen je jedním z nejstarších námětů umění už od maleb v jeskyních, přes Sumerské a Skytské umění až k Héraklovým úkolům. Jelen neodmyslitelně patří k loveckému světci Huberovi, ale i k baronu Prášilovi. Impozantní vzhled, značná velikost, chutné maso, síla a bystrost předurčoval vysokou k triumfálnímu lovu od pravěku, přes Indiány až k parforsnímu honu, z něhož se vyvinula také Velká Pardubická. S legendou o zjevujícím se jelenu je spojeno založení několika lázní, vždyť se často nazývaly po bohyni Dianě. Na základě žalmu 42 Jako laň touží po čisté vodě, dychtí má duše po tobě, Bože je jelen spojen s Kristem. Tentokrát se svět přírody a svět umění a kultury protnou. Uvidíte sochařská díla Pavla Doskočila, Pauliny Skavové, Štěpána Beránka, Terezy Šmahové, Marka Rejenta, pozorovatelské obrazy Zdeňka Daňka, dobové lovecké fotografie Josefa Pírky nebo nádherná barokní zátiší Jana Kryštofa Handkeho.

Zúčastnění autoři mají až na výjimky kořeny ve Východních Čechách, Marek Rejent žije v Proseči, Tereza Šmahová v Pardubicích, odtud pochází i Zdeněk Daněk. Paulina Skavova působí v Trutnově, Pavel Doskočil v Hradci Králové a v Jičíně.

Plakát akce

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.