AFS Mezikulturní programy, o. s.

AFS Mezikulturní programy, o. s.AFS Mezikulturní programy, o. s. je součástí celosvětové sítě AFS, která existuje již více než 60 let. Síť AFS je tvořena samostatnými partnerskými národními organizacemi AFS ve více než 60 zemích světa a vsoučasné době se programů AFS účastní více než 12000 lidí ročně. AFS vČeské republice je od roku 1996 registrována jako samostatné občanské sdružení nejprve pod názvem AFS Česká republika, později pod názvem AFS Mezikulturní programy, o. s. (dále jen AFS).

Od svého založení poskytuje AFS vsouladu scelosvětovým posláním AFS vzdělávací příležitosti scílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje, potřebné pro tvořivý a harmonický život vsoučasném multikulturním a vzájemně stále propojenějším světě. Mezikulturní zkušenost mohou sAFS získat zahraniční středoškoláci a české hostitelské rodiny vrámci hostitelského programu vČR, čeští středoškoláci buď jako účastníci programu studium vzahraničí nebo jako začínající dobrovolníci, ale i lidé starší 18-ti let buď jako hostitelské rodiny či jako dobrovolníci u nás i vzahraničí.

AFS Mezikulturní programy, o. s.Bodový výpis hlavních aktivit (tábory, víkendové akce, školení apod.):

  • studium v zahraničí pro středoškoláky – díky mezinárodní síti kanceláří AFS po celém světě, umožňuje AFS českým středoškolákům studovat v zahraničí po dobu třech či šesti měsíců nebo celého školního roku. Zaměřuje se nejen na studium střední školy vEvropě a vSeverní Americe, ale také Asii a Oceánii, Střední a Jižní Americe i vAfrice
  • tříměsíční program evropského občanství – program je určen středoškolákům, kteří mají zájem o problematiku Evropské unie, tříměsíční pobyt vněkteré ze zemí EU je zakončen společným soustředěním studentů zcelé Evropy v Bruselu
  • letní jazykové kurzy pro středoškoláky vzahraničí – jsou novinkou vnabídce AFS, jedná se o šesti až osmi týdenní pobyt vzahraničí vdobě letních prázdnin zaměřený na výuku angličtiny (v Kanadě), španělštiny (v Kostarice) nebo japonštiny (v Japonsku).
  • dobrovolníkem vzahraničí – program pro zájemce starší 18 let, který je rovněž novinkou vnabídce AFS, nabízí možnost odjet pracovat jako dobrovolník do Jižní Ameriky či Asie.

 

Název organizace: AFS Mezikulturní programy, o.s.
Adresa: Jana Masaryka 44, Praha 2
Telefon: 222317 138
E-mail: info@afs.cz

 

Více informací o činnosti AFS naleznete vpřípadě zájmu na www.afs.cz.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.