Neděle, 1.10.2023
Chrudim

Bílá pastelka 15. října 2008 opět v ulicích

Bílá pastelkaVe středu 15. října 2008 proběhne devátý ročník veřejné sbírky Bílá pastelka, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a TyfloCentrum.

Sbírku v ulicích zajišťuje přes 3500 dobrovolníků převážně ze středních škol ve 235 městech celé republiky. Nabídnou za minimální příspěvek 20 Kč originální bílou pastelku, vkusnou záložku a informační letáček. Nezaměnitelné černobílé doplňky charakterizují tradiční akci na podporu zrakově postižených. “Prodejce poznáte snadno podle černých a bílých triček s logem sbírky. Všem dobrovolníkům i firmám děkujeme za pomoc. Bez jejich podpory by se sbírka nemohla uskutečnit,” řekl koordinátor sbírky Luboš Krapka.

V loňském roce se vybralo bezmála tři a půl milionu korun. Ty byly použity na speciální výukové programy. SONS tak mohla realizovat aktivizační projekty podporující integraci nevidomých či zpřístupňování informací formou digitalizace. Díky sbírce může SONS provozovat Střediska integračních aktivit ve více než 25 městech. Dalšími poskytovateli služeb jsou Tyfloservis, o.p.s. a krajská TyfloCentra. Tyfloservis zajišťuje programy zaměřené na zvládnutí dovedností nutných pro život se zrakovým handicapem, například chůzi s bílou holí, výuku čtení a psaní braillova písma, ovládání speciálních pomůcek a výběr vhodné optiky. TyfloCentra nabízejí pro nevidomé a slabozraké řadu vzdělávacích programů, rekvalifikační kurzy, sociálně právní poradenství a podporují zapojení zrakově postižených do volnočasových, kulturních a sportovních aktivit. Tyto společnosti disponují sítí regionálních středisek, ve kterých jsou služby poskytovány zdarma.

Bílou pastelku od samého počátku podporuje také hraběnka Mathilda Nostitzová, která vzkazuje případným dárcům: “Jsem přesvědčena, že všichni instruktoři ve všech střediscích vykonávají fantastickou práci. Aby byli schopni dále pomáhat zrakově postiženým, potřebujeme vaši finanční podporu.” V krajských městech budou informační stánky s doprovodným programem, který návštěvníkům přiblíží život a potřeby zrakově postižených.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.