Čtvrtek, 23.5.2024
Ostatní volný časVolný čas

Denní centrum SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Denní centrum SVÍTÁNÍ, o.p.s.Denní centrum SVÍTÁNÍ, o.p.s. je zařízení sociálních služeb – denní stacionář, které poskytuje ambulantní služby sociální péče
lidem s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let převážně z Pardubic a okolí.
Denní centrum SVÍTÁNÍ podporuje klienty v seberealizaci a nezávislosti nabídkou pracovních činností a nácvikem sociálních dovedností s cílem posílit jejich samostatnost.


Cílem poskytovaných služeb je podporovat rozvoj a zachování sociálních dovedností klientů a jejich nezávislost na službě podporou v činnostech, které je pomohou zapojit do běžného života společnosti. Dosahování cílů je zabezpečeno prostřednictvím systému individuálního plánování, které vychází z osobních cílů, přání a potřeb klientů.

Služba zahrnujeDenní centrum SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– poskytnutí stravy
– výchovné, vzdělávací a aktivizační činnost
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– sociálně terapeutické činnosti
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní činnosti
– doprovod klienta pracovníky Denního centra SVÍTÁNÍ ve svozovém autobusu účelového spoje Městské hromadné dopravy pro Svítání

Nabídku terapií a pracovních činnostíDenní centrum SVÍTÁNÍ, o.p.s.
– muzikoterapie, psychorelaxace, canisterapie, hipoterapie
– dílna řemeslná; práce se dřevem, keramikou, senem a jinými přírodními materiály
– dílna výtvarná; výroba ručního papíru a výrobků z něj, batikování, malování na textil
– cvičná kuchyň; příprava jednoduchého jídla, nácvik nakupování
– zahrada; péče o zeleň v areálu Denního centra SVÍTÁNÍ

 

Denní centrum SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Ostřešanská 25, Nemošice, 530 03 Pardubice, tel.: 466 653 086, e-mail: dc@svitani.cz
Registrace: Oddíl O, vložka 191, rejstříkový soud o.p.s. v Hradci Králové, zapsáno 22. 12. 2008, IČ: 27553744
Bankovní spojení: KB Pardubice 43-3831030247 / 0100
www.svitani.cz

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.