Ekologický projekt na území Pardubického kraje

rrapkPartnerský projekt dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství je projekt, který realizuje Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (provozovatel Regionálního odpadového centra) ve spolupráci se svými partnery – Občanským sdružením Altus, Pardubickým krajem a Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. Žádost o dotaci byla podána v rámci 37. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání. Předpokládaná doba realizace projektu je od 1. 8. 2012 do 30. 10. 2013.

Spolufinancování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Název projektu: Partnerský projekt dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství
Registrační číslo: CZ.1.07/3.1.00/37.0156
Název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Žadatel: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Cíle projektu
Cílem projektu je prostřednictvím dalšího vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí zvýšit povědomí veřejnosti Pardubického kraje o ekologii, odpadovém hospodářství a ochraně vlastního životního prostředí. Projekt je na území Pardubického kraje zaměřen na účastníky dalšího vzdělávání. Realizací souboru vzdělávacích aktivit bude docíleno ekologické osvěty občanů, vzrůstu úrovně vzdělanosti veřejnosti Pardubického kraje v oblastech odpovědného spotřebitelského chování, odpovědného přístupu k životnímu prostředí a udržitelného rozvoje, které uplatní v občanském, osobním i pracovním životě.

Druhotným cílem projektu je rozvíjet vztah veřejnosti k pardubickému regionu a posílit tak lokální význam občanství. Záměrem je vytvořit nové regionální tradice a jejich prostřednictvím nabídnout veřejnosti smysluplnou, atraktivní formu trávení volného času. Projekt klade důraz na individuální další vzdělávání jednotlivců jako hodnoty, kterou člověk v průběhu života získává a zlepšuje tím svoji uplatnitelnost na trhu práce.

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím různorodých aktivit:
1. Předcházení vzniku odpadů a třídění odpadů do 5 složek – smyslem aktivity je podat veřejnosti informace o tom, jak správně třídit odpady a jaký je praktický význam separace odpadů.
2. Komunikace způsobů využití a zneškodnění odpadů – náplní této aktivity je představit veřejnosti Pardubického kraje způsoby využití a možnosti zneškodnění odpadů.
3. Ekoporadna – poradenství pro širokou veřejnost v oblastech zdravého životního stylu, místního udržitelného rozvoje, ekospotřebitelství, zeleného úřadování, domácí ekologie, ochrany přírody a Natury 2000, pomoci s handicapovanými živočichy.
4. Na kole krajem – vzdělávací cyklistické výlety po Pardubickém kraji zaměřené na kulturní dědictví regionu, rozvoj vztahu k regionu, přírodní zajímavosti.
5. Odborné exkurze – šest dvoudenních odborných exkurzí pro veřejnost, zaměřených na současná aktuální témata z oblasti ekologie: nakládání s odpady, ekologické zemědělství, hospodaření v lese a jeho funkce, právo v oblasti životního prostředí, ZEVO ano či ne, ekologický a úsporný domov.
6. Publikační a vydavatelská činnost – cílem této aktivity je tvorba her s přírodní a ekologickou tématikou, hry zároveň doplní jiné aktivity projektu, na kterých budou poskytovány účastníkům.
7. Poznejme svůj kraj – je vědomostní a motivační soutěž provázaná s aktivitou „Na kole krajem“. Cílem této aktivity je rozvíjet vztah občanů Pardubického kraje k regionu, rozvíjet znalosti občanů o regionu a zároveň motivovat účastníky ke smysluplné, aktivní a vzdělávací formě trávení volného času.

Informace o projektu naleznete také na webových stránkách www.rrapk.cz, www.ekontejnery.cz, www.osaltus.cz či www.odpadypk.cz.

 eu_eko

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.