Úterý, 6.6.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Inspekce sociálních služeb v Domech na půli cesty v Hrochově Týnci

Centrum J.J.PestalozzihoVe dnech 24. až 26. listopadu 2008 proběhla v Domech na půli cesty Centra J. J. Pestalozziho řádná tří denní inspekce sociálních služeb. Inspektoři dle zákona kontrolují velmi podrobně všech 15 standardů kvality sociální služby jako např. zásady poskytovaných služeb, ochrana práv uživatelů, jednání se zájemcem o službu, individuální plánování průběhu služby, dokumentace, nouzové a havarijní situace atd. Výsledkem je sedmdesáti stránková závěrečná inspekční zpráva o poskytování sociálních služeb.

Domy na půli cesty v Hrochově Týnci získaly 142 bodů z max.možných 144 bodů, tj. 98.61 % !

Všichni členové inspekčního týmu se shodli na mimořádné kvalitě poskytovaných služeb a vysoké profesionalitě odborných pracovníků. Zároveň konstatovali, že se jednalo o nejlepší provedenou inspekci. DPC Hrochův Týnec má zaregistrováno 12 lůžek, momentálně obsazeno 12.

Centrum J. J. Pestalozziho je nevládní nezisková organizace, která poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v Pardubickém kraji a na Vysočině. Mez poskytované služby patří např. Krizové centrum v Chrudimi, Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou v Chrudimi a Domy na půli cesty v Hrochově Týnci.

Domy na půli cesty je služba, která vznikla již v roce 1996. Je určena mladým lidem, kteří opouští v 18 letech dětské domovy a výchovné ústavy, či mladým lidem z nevhodného rodinného prostředí. Domy nabízí tyty služby ? ubytování v rodinných domech a malometrážním bytě, skupinová a individuální psychoterapie, sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, vzdělávací a aktivizační činnosti atd.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.