Kalendárium – Vznik Královského hlavního města Prahy

Vznik Královského hlavního města Prahy

12. února 1784

Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. Tam v lese místo jest, kde najdete člověka, jak tesá práh domu. I nazvete hrad, který na tom místě vystavíte, Prahou… A jako knížata a vojvodové proti prahu klanějí hlavu, tak budou se klanět i proti městu mému. Buď mu čest a chvála a buď známé v celém světě,” pravila kněžna Libuše a tak se stalo. Poslové skutečně nalezli muže tak, jak Libuše předpověděla. Na tom místě vystavěli hrad Praha, který byl velice pevný a panoval pak vedle Vyšehradu celé české zemi. Alespoň tak to vypráví pověst.

Jiný výklad jména Praha vychází ze slova práh. Podle tohoto výkladu byla Praha pojmenována po říčním prahu či jezu, který se nacházel někde na místě dnešního Karlova mostu. Přes tento brod přecházeli lidé řeku. Protože se město začalo rozrůstat právě nad tímto brodem, tedy prahem v řece, bylo nazváno Praha. 12. února 1784, na základě Dvorského dekretu Josefa II., bylo založeno Královské hlavní město Praha. Vzniklo spojením samostatných královských měst: Staré Město pražské, jemuž se také říkalo Pražské Město, Větší Město a rovněž prostě Praha; dále pak Malá Strana, která byla na město povýšena roku 1257 Přemyslem Otakarem II; Hradčany a konečně Nové Město pražské, založené v roce 1348 Karlem IV.

Čtyři čtvrtě, tedy pražské obvody, byly číslované římskými číslicemi. Sídlo městské správy a městské rady bylo na Staroměstské radnici. Město – v ten čas ještě sevřené hradbami – se tehdy rozkládalo na 143 hektarech a bydlelo v něm něco kolem 76 000 obyvatel. Nutno dodat – možná překvapivě – že v tu dobu většina z nich česky nemluvila.

Praha se začala přizpůsobovat požadavkům doby. Čtyři samostatná a do značné míry ještě dost středověká města se musela spojit v jedno, aby se jako celek mohla snáze vyrovnat s nároky na moderní město. Nový styl života do měst lákal stále více původně venkovského obyvatelstva. V druhé polovině 19. století byl připojen Josefov, Vyšehrad, Holešovice, Bubny a Libeň. 1. ledna 1922 vzniklo hlavní město Praha. Historické centrum města spolu s panoramatem Pražského hradu, největšího hradního komplexu na světě, je památkovou rezervací UNESCO. Po Londýně, Paříži, Římě, Madridu a Berlínu je Praha šestým nejnavštěvovanějším městem Evropy.

Vznik Královského hlavního města Prahy

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.