Pondělí, 5.6.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Novela tiskového zákona

Novela tiskového zákonaDne 2.10.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 305/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy je účelem zákona nově upravit vydávání periodického tisku orgány územních samosprávných celků, a to tak, aby byla zajištěna objektivita a vyváženost v něm publikovaných informací. Dosavadní znění tiskového zákona totiž vydávání periodik územními samosprávnými celky neobsahovalo. Mělo však docházet k situacím, kdy přestože jsou tato periodika financována z veřejných prostředků, v tomto případě z rozpočtů obcí a krajů, často v nich byly obsaženy a obhajovány pouze názory rady obce a politických sil v ní zasedajících a naopak bylo zamezováno přístupu jiných stanovisek, například tím, že nepohodlné příspěvky opozičních zastupitelů nebo čtenářů bývaly redakcemi odmítány. Tím vším mělo, na této lokální úrovni, docházet k omezování svobodné soutěže politických sil.

Předkladatelům návrhu zákona šlo o podporu svobodné soutěže politických sil v předestřeném ohledu a o dosažení stavu, kdy jsou občané územních samosprávných celků prostřednictvím dotčeného média informováni o činnosti a průběhu jednání jimi volených zástupců skutečně objektivně. Zároveň má být díky novele stanoven vlastní kontrolní mechanismus plnění povinností územními samosprávnými celky při vydávání těchto tzv. radničních periodik.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.11.2013.

Více o novele tiskového zákona http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/13-305.htm

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.