Pátek, 2.6.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Potvrzeno studií: obéznější děti méně sportují

Představení studieChrudim – V rámci tematického roku Chrudim sportuje byla  představena studie Světové zdravotnické organizace pod názvem “O zdraví a životním stylu dětí a školáků” (HBSC – Health Behaviour in School-aged Children). Studie poskytuje data z oblasti pohybových aktivit a aktivit ve volném čase, stravovacích návyků a rizikového chování, jako je kouření, drogy a pití alkoholu. Výzkumu se kromě evropských států účastní také Kanada a USA. V České republice je garantem výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rekreologie.

 

 

„Studie prokázala jednoznačný vztah mezi pohybovou aktivitou a obezitou dětí (ty, které se méně hýbou, jsou obéznější) a vztah mezi pohybovou aktivitou a zdravotním stavem (aktivní dítě má méně zdravotních obtíží). V hlavních ukazatelích, jako jsou Sedentary Behaviour – počet hodin strávených u počítače a televize, u pití alkoholu a kouření dochází v České republice k významnému nárůstu u všech věkových skupin,“ řekl při představení studie Martin Paur z Českého svazu kin-ballu.

Takové chování je pak základem pro vznik chronických neinfekčních onemocnění (nadváha a obezita, kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus 2. typu, některé typy nádorových onemocnění). Chronická neinfekční onemocnění jsou hlavní příčinou smrti ve sledovaných zemích.

Ročně na následky těchto chorob zemře 9 miliónů lidí v aktivním věku (pod 60 let). Za sedm let je to 63 miliónů lidí, což je více, než počet obětí II. světové války za srovnatelné období (1939 – 1945). Podle odhadů WHO budou do roku 2030 chronická neinfekční onemocnění příčinou 75% všech úmrtí.

Česká republika – na rozdíl od řady vyspělých států – nemá vytvořenou Národní strategii podpory pohybové aktivity, takže veřejné prostředky alokované do oblasti pohybových aktivit a sportu nejsou efektivně využívány. Zároveň v přepočtu výdajů na sport na hlavu patříme

spolu s Bulharskem a Maltou mezi poslední tři země Evropy. Česká republika dává do podpory pohybových aktivit asi desetinu průměrných výdajů v rámci EU.

Chrudimský rok sportu si klade za cíl alespoň trochu povzbudit veřejnost k aktivnímu sportování. „Smyslem celého roku je ukázat veřejnosti, že existuje široká řada sportů a že každý si má z čeho vybrat. A je jedno, zda se bude jednat o badminton, krav magu, kin-ball, běh či třeba šerm,“ podotýká chrudimský místostarosta Roman Málek.

 

Studie je ke stažení na http://kin-ball.cz/studie-hbsc.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.