Pátek, 22.9.2023
ChrudimPříroda a ekologie

Staré a památné stromy Chrudimska I.

Památný stromV seriálu Staré a památné stromy Chrudimska se budeme setkávat se starými a památnými stromy, které se nacházejí na Chrudimsku.

Pod slovem starý strom si každý dokáže představit strom s rozložitou korunou, mohutným kmenem, který již něco pamatuje, ale co je památný strom?  Obecně je to strom vysazený na památku nějaké významné události, ale pokud se podíváme do zákona, zjistíme, že se jedná o strom, který je chráněný zákonem. Tím zákonem je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/92 Sb.), který říká, že se jedná o mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí.

Chráněn není jen samotný strom, ale i jeho okolí formou vyhlášení ochranného pásma, které má zpravidla tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí.

Takový strom nebo stromy jsou zpravidla označeny tabulí s malým státním znakem a nápisem Památný strom nebo Skupina památných stromů. Často bývá doplněna malou informační tabulí, z které se dozvíme něco více o stromu samotném, především o jaký druh se jedná, dále jeho rozměry a stáří. V lepším případě bývá uveden i něco z historie stromu. Na Chrudimsku se můžeme často setkat i se starými, již neplatnými malými tabulkami Strom chráněný státem, které se přibíjely přímo na stromy. Chrudimskem je v tomto případě míněn celý bývalý chrudimský okres, který procestujeme křížem krážem a občas odskočíme i kousek za jeho hranice.

Staré a památné stromy ChrudimskaSetkat se také můžeme se stromy, které jsou označeny tabulí s nápisem Významný strom Lesy České republiky. Jedná se o významné stromy, často chráněné jako památné, které takto označily Lesy ČR v letech 2003 až 2004.

V současnosti je na území České republiky vyhlášeno 6.088 památných stromů nebo skupin památných stromů, které chrání téměř 30 000 kusů různých stromů.

Na Chrudimsku je to 82 památných stromů nebo skupin z celkového počtu 322 v Pardubickém kraji. Evidenci památných stromů vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, nové stromy vyhlašují obce s rozšířenou působností (tzv. obce III. stupně), který jsou města Chrudim a Hlinsko.

V případě, že znáte strom, který by si zasloužil ochrany, můžete se obrátit právě na odbor životního prostředí městského úřadu v Chrudimi nebo v Hlinsku.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.