Staré a památné stromy Chrudimska I.

Staré a památné stromy ChrudimskaV letošním roce se v našem seriálu Staré a památné stromy Chrudimska budeme setkávat se starými a památnými stromy, které se nacházejí na Chrudimsku.

Pod slovem starý strom si každý dokáže představit strom s rozložitou korunou, mohutným kmenem, který již něco pamatuje, ale co je památný strom

Jednoduše řečeno jedná o strom, který je chráněný zákonem. Tím zákonem je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/92 Sb.), který říká, že se jedná o mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí.

Chráněn není jen samotný strom, ale i jeho okolí formou vyhlášení ochranného pásma, které má zpravidla tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí.

Takový strom nebo stromy jsou zpravidla označeny tabulí s malým státním znakem a nápisem Památný strom nebo Skupina památných stromů. Často bývá doplněna malou informační tabulí, z které se dozvíme něco více o stromu samotném, především o jaký druh se jedná, dále jeho rozměry a stáří. V lepším případě bývá uveden i něco z historie stromu. Na Chrudimsku se můžeme často setkat i se starými, již neplatnými malými tabulkami Strom chráněný státem, které se přibíjely přímo na stromy. Chrudimskem je v tomto případě míněn celý bývalý chrudimský okres, který procestujeme křížem krážem a občas odskočíme i kousek za jeho hranice.

Staré a památné stromy ChrudimskaSetkat se také můžeme se stromy, které jsou označeny tabulí s nápisem Významný strom Lesy České republiky. Jedná se o významné stromy, často chráněné jako památné, které takto označily Lesy ČR v letech 2003 až 2004.

V současnosti je na území České republiky vyhlášeno 5 725 památných stromů nebo skupin památných stromů, které chrání téměř 30 000 kusů různých stromů.

Na Chrudimsku je to 83 památných stromů nebo skupin z celkového počtu 320 v Pardubickém kraji. Evidenci památných stromů vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, nové stromy vyhlašují a o jejich ochranu se starají obce s rozšířenou působností (tzv. obce III. stupně), který jsou města Chrudim a Hlinsko.

V případě, že známe strom, který by si zasloužil ochrany je třeba se obrátit právě na odbor životního prostředí městského úřadu v Chrudimi nebo v Hlinsku.

Staré a památné stromy Chrudimska

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.