Pondělí, 5.6.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Staré a památné stromy Chrudimska II. – Listnaté stromy

V ČR je chráněno více téměř 100 různých druhů nebo kultivarů dřevin. Mezi nimi převládají listnaté druhy.

Největší zastoupení má náš národní strom lípa. Původní druhy lípy u nás rostou dva, lípa srdčitá a lípa velkolistá. Oba tyto druhy tvoří mezi vyhlášenými památnými stromy dobrou polovinu.

Dalším, nejčastěji chráněným stromem je dub. Dubů u nás roste opět více, ale nejčastějším druhem je dub letní a ten je také nejčastěji chráněn. Památné duby tvoří 24 % všech chráněných stromů.

Následuje buk lesní s 6 %, a to i se svými kultivary, mezi kterými je nejčastěji červenolistý buk. Jen 5 % představují naše dva nejčastější druhy javorů, klen a mléč. Následuje jasan ztepilý se 3 %. Mezi 3 až 1 % se pohybují platany, jabloň či hrušeň.

 

Jinan dvoulaločný

 

Památnými stromy nejsou vyhlašovány jen naše domácí druhy, jak již napovídá zmínka o platanech, kterým bude věnován samostatný díl. Nepůvodní druhy však z celkového množství tvoří jen velmi malou část. Často jsou chráněny staré stromy v zámeckých
zahradách nebo v místech zaniklých zahrad, na náměstí či návsi.

Jinan dvoulaločnýZ nepůvodních druhů má mezi památnými stromy ČR největší zastoupení jinan dvoulaločný. Lajk by tento strom mohl přiřadit podle tvaru listů k listnáčům, ale tento druh má mnohem blíže k jehličnanům. Je to prastarý druh, který se na zeměkouli objevil již v druhohorách. Tvar jeho listu zná dobře každý, kdo četl Foglarovu knihu Stínadla se bouří, protože právě v ní jedna skupina Vontů používá list jinanu jako odznak své příslušnosti.

Dnes se tento druh poměrně často vysazuje v parcích, ale i soukromých zahradách, jeho výhodou je tolerance k znečištění ovzduší a poměrně pomalý růst.

Na Chrudimsku bohužel nemáme žádný jinan mezi památnými stromy.

Nejbližší chráněný jinan dvoulaločný roste již v blízkých Ostřešanech. Najdeme jej před domem č.p. 11 v Bláhově ulici. Obvod jeho kmene je 270 cm a stáří je asi 130 let. Obvod kmene se měří ve výšce 130 cm od země. Pokud to není možné, protože strom se větší níže než 130 cm, měří se obvod ve výšce těsně pod rozdělením kmene. Strom bohatě plodí a na podzim pod ním lze nalézt řadu jeho plodů připomínajících malé zelené švestky. Plody však nejsou plodné, protože jinan je dvoudomý strom a pro oplodnění by bylo potřeba, aby v okolí rostl samčí strom.

Jinan dvoulaločnýNávštěva jinanu v Ostřešanech rozhodně stojí zato, tento strom totiž roste před domem, ve kterém žila malířka Eva Filemonová (1933 – 2014), která svůj dům vyzdobila zajímavými sgrafity a zahradu sochami. Dům býval součástí větší usedlosti, která s blízkou cihelnou patřila otci Evy Filemonové. Právě její předci kolem roku 1880 vysadili jinan před domem.

V Pardubickém kraji najdeme chráněný jinan již jen v Litomyšli na Jiráskově náměstí, kde byl vysazen někdy mezi lety 1882 – 1901. Jedná se o strom přibližně stejně mohutný, jako ten ostřešanský.

V celé ČR je chráněno celkem 48 kusů jinanů.

 

 

 

 

Jinan dvoulaločný

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.