Neděle, 26.3.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Seriál – Staré a památné stromy Chrudimska VII. – Lipové aleje

Kromě jednotlivých stromů nebo skupin jsou jako památné stromy chráněny i aleje, mezi kterými dominují v ČR aleje lipové.

Zajímavé je, že ochrana lipové aleje mezi Pražským hradem a Královskou oborou v Bubenči byla vůbec prvním počinem v ochraně starých stromů v českých zemích. Již v roce 1714 byla chráněna patentem.

Na Chrudimsku máme chráněnou jednu jedinou lipovou alej a tou je poměrně dobře známá Velká lipka v Chrasti. Místní by namítli, že Lipky jsou přeci dvě, Malá a Velká lipka. Jako skupina památných stromů jsou chráněny obě, i když jen pod jedním jménem.

 

Seriál - Staré a památné stromy Chrudimska VII. - Lipové aleje

 

Velká lipka navazuje na zámecký park a pokračuje jihovýchodním směrem k Podlažicích, kde po 480 metrech končí u kapce Jana Nepomuckého.

Malá lipka je dlouhá 230 metrů a na jihozápadním okraji lemuje zámeckou zahradu. Obě byly vysázeny již kolem roku 1740 a obě jsou zakresleny na josefínské vojenské mapě z roku 1781. Chráněnými podle zákona se však staly až v roce 2000.

Seriál - Staré a památné stromy Chrudimska VII. - Lipové alejeVelkou lipku tehdy tvořilo celkem 95 kusů stromů a Malou lipku 47 kusů. Celkem 142 stromů, mezi kterými převažovala lípa srdčitá s 64 kusy, následovala lípa velkolistá se 47 kusy, 28 kusů jírovce a také dva javory mléče a jeden jasan ztepilý.

Malá lipka byla tvořena až na jeden jírovec jen lípami. Nejstarší stromy byly až 270 let staré a nejmohutnější měly obvod přes 400 cm.

Bohužel minulý čas je v tomto případě smutnou připomínkou dne, kdy velkou část obou alejí poničila větrná smršť. Stalo se tak 25. června 2008. Zdravotní stav téměř všech stromů v Lipkách bych neuspokojivý a tak silný vítr vyřešil dlouho opomíjený problém nedostatečné péče o stromy.

Událost přinutila Městský úřad v Chrasti konat a začít s obnovou alejí. Kromě stromů, které byly větrem zcela vyvráceny, museli být vykáceny i další, protože většina stromů měla neošetřené dutiny, po vichřici ulámané větve či poškozený kmen. Větrná smršť z června 2008 nebyla jediná, která zasáhla do života Velké lipky.

Historické prameny připomínají především rok 1907, kdy dokonce jedna vyvrácená lípa pobořila kapličku Jana Nepomuckého postavenou roku 1728 biskupem Václavem z Košínů. Ničitelem kapličky byl strom zvaný Král, který rostl poblíž ve dvojici s Královnou. Ta získala jméno podle tvaru svého kmene, který připomínal postavu se vztyčenými pažemi. Bohužel dnes již v Lipce nenajdete ani Královnu, která padla při větrné smršti v roce 2008.

 

Seriál - Staré a památné stromy Chrudimska VII. - Lipové aleje

 

Říká se, že všechno špatné na něco dobré, v tomto případě větrná smršť pomohla odhalit ve starých stromech výskyt kriticky ohroženého brouka, který má nelichotivé jméno páchník hnědý. Jedná se o asi 3 cm velkého, poměrně neohrabaného brouka, který žije skrytě a létá jen výjimečně na krátké vzdálenosti. Dospělci totiž téměř neopouštějí dutiny stromů, kde žijí v trouchnivějícím dřevě. Jeho jméno pak napovídá, že dokáže pěkně páchnout, ale to jen za pěkných slunečných dnů, kdy opouští trouchnivějící dřevo a vyhřívá se na okraji dutin. Tento druh je chráněn evropskou úmluvou o ochraně druhů a pro jeho ochranu je v celé ČR připravována ochrana nejen starých alejí, ale i zámeckých parků či lesoparků. Na Chrudimsku a Pardubicku bude pro jeho ochranu vyhlášeno několik nových chráněných území, mezi nimi je i několik alejí, většinou však dubových. Výjimkou je stará lipová alej rostoucí východně a severně od pardubického zámku.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.