Seriál – Staré a památné stromy Chrudimska XII. – Buk lesní kultivary

OstřešanyV zámeckých zahradách a parcích se často setkáváme s kultivary buku lesního, které mají velmi různorodu škálu tvarů a barvy listů. Mezi červenolistými buky je nejznámějším kultivarem „Atropunicea“. Mezi památnými buky má poměrně velké zastoupení, z kultivarů buku rozhodně největší.

Nejinak je tomu na Chrudimsku, kde jsou chráněny tři červenolisté buky. Nejmohutnějším je buk rostoucí v zámecké zahradě v Medlešicích a mající obvod 500 cm. Jedná se o zdravý, pěkně rostlý strom se souměrnou korunou, který roste v jihozápadním rohu parku a jeho stáří je odhadováno na 200 let. Druhým v pořadí je červenolistý buk rostoucí v Chrudimi u kruhového objezdu proti hotelu Bohemia. Jeho obvod je 320 cm a strom je mírně ukloněný směrem od objezdu. V roce 2010 se stal vítězem ankety Chrudimská dřevina. Jedná se o posledního přeživšího pamětníka doby, kdy do prostoru dnešního kruhového objezdu zasahovala zahrada rodiny Wiesnerovy, které patřil a opět patří tzv. Neuperský dvůr. Zahrada Neuperského dvora měla původně obdélníkový tvar a první zmínka o ní pochází z roku 1683. V 50. letech 20. století z důvodu rozšíření křižovatky ulice Čáslavská a Palackého byla zabrána část, v které rostlo několik červenolistých buků a také tam stály dvě barokní brány.

Medlešice

Třetí, zřejmě nejmladší červenolistý buke roste v zahradě domu v ulici Jiráskova v Luži. Pěkný solitérní strom s má obvod 330 cm.

Luže

Až donedávna byl hloubou slatiňanského zámeckého parku červenolistý buk s obvodem 610 cm, který byl dendrology považován za nejmohutnější červenolistý buk v republice. V roce 2007 byl také zvolen nejkrásnějším strom Chrudimska. K jeho vítězství přispěl jeho úctihodný obvod, ale i mohutná symetrická koruna. Málokdo však tuší, že v Ostřešanech, které se sice nachází na území okresu Pardubice, ale leží jen 4 kilometry od Chrudimi roste podobně mohutný buk. Roste na prostranství před zemědělskou usedlostí poblíž školy. Obvod kmene je 600 cm, ale nemá tak symetrickou a rozložitou korunu jako slatiňanský buk. U toho byla uváděna šířka koruny 28 – 30 m, zatím co u ostřešanského buku je jen 23 m.

Chrudim

Úctyhodné jedince červenolistých buků však můžeme potkat i jinde, na veřejných prostranstvích i soukromných zahradách. Přímo v Chrudimi roste jeden pěkný strom ukrytý mezi tenisovými kurty a střední zemědělskou školou. Pěkný vícekmenný buk mají v Hrochově Týnci u základní školy. Skutečně červené jsou tyto kultivary jen na jaře, v průběhu léta jako by červenou barvu ztrácely, aby na podzim byly téměř zelené.

Bukový tunel

Posledním kultivarem buku lesního, který zmíníme je převislý „Pendula”. Na Chrudimsku je chráněn jediný převislý buk a to v Chrudimi, v ulici Koželužská u křižovatky s ulicí Na Sádkách. Jedná se o poměrně mladý strom s obvodem kmene asi 200 cm. Na jaře zaujme svou jasně zelenou rozložitou korunou, na podzim zabarvenou do zlatova. Chcete-li vidět skutečně famózní převislý buk, zajděte se podívat do zámecké zahrady v Chrasti. Tam roste strom, který svými převislými větvemi vytvořil nad přilehlou cestičkou tunel. Kousek od něho v rohu zahrady roste i mohutný červenolistý buk. Ani jeden z nich není chráněn jako památný strom, ale protože rostou na území městské památkové zóny, je jejich ochrana zajištěna v rámci památkové péče.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.