Seriál – Staré a památné stromy Chrudimska XVI. – Hrušně

Hrušeň - BabákovOvocné dřeviny tvoří mezi památnými stromy jen skutečný zlomek, ale o to bývají zajímavější svým neobvyklým vzhledem. Mezi ovocnými stromy suverénně vede hrušeň s počtem 78 památných stromů, ostatní druhy jsou daleko za ní. Jabloně jsou chráněny jen čtyři v celé republice, třešní je devět.

Z dalších užitkových dřevin je možné jmenovat šest jeřábů, mezi kterými jsou dvě oskeruše, což je kulturní jeřáb a osm ořešáků, z nichž pouze dva jsou ořešáky vlašské, zbytek patří ořešáku černému, který je u nás vysazován především jako okrasný. K této skupině patří i sedm památných stromů kaštanovníku setého, o kterém bude ještě řeč v další kapitole o cizokrajných druzích. Pro úplnost dodejme, že v ČR je chráněn strom mišpule v Miřejovicích u Litoměřic nebo šest morušovníků v různých koutech republiky.

Ovocným stromům je v posledních letech věnována větší pozornost, především ochraně mizejících starých a krajových odrůd. S takovými se můžeme setkat v přírodní rezervaci Habrov, kde je obnovován tzv. Jonášův a Kučerův sad, v kterém ještě rostou staré stromy a vedle jich jsou sázeny nové s rouby starých odrůd.

Hrušeň Babákov-Včelákov

V Pardubickém kraji jsou chráněny pouze hrušně, z toho tři rostou na Chrudimsku. Pouze jedna patří kulturní hrušni obecné, ty dvě patří planému druhu hrušni polničce, která se používá jako podnož pro kulturní hrušně. To znamená, že pěstované hrušně jsou vlastně naroubované na planou hrušeň polničku. Na starých hrušních je to dobře vidět, protože na hrušni bývá zřetelná jizva na konci kmene v podobě silného prstence.

Obě chráněné hrušně se na Chrudimsku se vyskytují poměrně blízko sebe. Ta hezčí roste v poli u Dolního Babákova při cestě do Holetína, v místě zvaném Pod Kaplí. Má obvod 330 cm, v roce 2000 byla ošetřena a má zastřešenou dutinu v kmeni. Druhá hrušeň roste také v poli a to při silnici z Mrákotína do Malinného. Ta má obvod 190 cm a její stav není nejlepší. Již z dálky je vidět, že koruna je proschlá, mezernatá, při bližší prohlídce je vidět, že kmen má poradění od zemědělské techniky a v kmeni jsou menší dutiny. Přesto jsou obě krásné, zvláště v době květu, v první polovině května.

Hrušeň - polnička - plody

Třetí památná hrušeň patří plané polničce, chcete-li však strom vidět, musíte vyšplhat do strmého svahu nad Žejbrem na poloviční cestě z Prosetína do Skutče. Obvod má 210 cm, jedná se o dvoják s nepravidelnou korunou. Pokud chcete vidět pěkné staré hrušně polničky, ke kterým vede i pohodlná cesta, doporučuji navštívit přírodní památku Hrobka mezi Škrovádem a Svídnicí. Ta horním okraji svahu nebo ochranném pásmu chráněného území roste několik skutečně pěkných polniček, které potěší oko nejen v době květu, ale i na podzim, kdy se jejich listy barví do žluté či červené barvy.

Hrušeň Srch

Pokud se vydáte na Pardubicko, třeba na výlet na Kunětickou horu, zastavte se v nedaleké obci Srch, kde v zahradě domu čp. 19 roste mohutná hrušeň obecná. Její obvod je 310 cm a stáří je odhadováno na 300 let. Přestože roste v zahradě, není problém si jí prohlédnout z Pohránovské ulice. Svým obvodem rozhodně patří mezi nejmohutnější a zřejmě i nejstarší hrušně v republice. Samotná Kunětická hora byla v letošním roce vyhlášena chráněnou v kategorii přírodní památka. Důvodem ochrany je především ochrana páchníka hnědého, o kterém již byla řeč v minulých dílech. Na Kunětické hoře páchník ovšem nežije ve starých dubem či lípách, ale třešních, které tu rostou ve starých sadech.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.