Skutečské muzeum získalo cenu v národní soutěži

Skutečské muzeum získalo cenu v národní soutěžiMěstské muzeum ve Skutči obdrželo Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní Výstava roku 2009 se svojí stálou expozicí Muzeum obuvi a kamene.

Autorem návrhu architektonického řešení je akad. arch. Karel Lapka. Na realizaci expozic se však podílela celá řada dalších lidí. Přípravou scénáře se zabýval vedoucí muzea Libor Aksler i další pracovník muzea Jaroslav Bouška, dlouholetý zaměstnanec Českomoravského průmyslu kamene a profesor kamenické školy v Hořicích Hugo Maier a geolog Marek Čáslavský.

Scénografické řešení bylo výsledkem práce akad. arch. Karla Lapky, starosty Skutče Pavla Novotného, Libora Akslera, Hugo Maiera a Jiřího Mrázka coby zástupce kameníků. Pod výtvarné řešení se podepsal ředitel firmy Výstavní realizace Praha Zdeněk Prošek.

Muzeum obuvi a kamene zaujalo unikátními a interaktivními expozicemi

Obuvnická expozice Městského muzea ve Skutči podrobně mapuje práci a dovednost zdejších řemeslníků, vystaveno je 250 modelů obuvi se širokou možností budoucí reinstalace. Vzácné obuvnické stroje prošly restaurátorským zásahem. V interiérové kamenické prezentaci je zachyceno dlouhé období rozmachu kraje, které bylo v minulosti vykládáno pouze tendenčně – v rámci expozice dělnického hnutí. Stejně tak po několika desítkách let je vystavena i cenná geologická podsbírka muzea. Na bývalé muzejní zahradě došlo k vybudování imitace lomu, kde panuje sugestivní atmosféra skutečného provozu. Většina exponátů (strojů a zařízení) obou expozic je funkčních a je schopna demonstrativních ukázek.

Gloria musaealis hodnotí přínos muzeí a galerií

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vstoupila v roce 2009 do svého osmého ročníku. Jejími vyhlašovateli byly Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví.

Soutěž byla vyhlášena ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku, Muzejní počin roku. Do osmého ročníku se přihlásilo celkem 49 muzeí a galerií z celé republiky s 84 soutěžními projekty. O jejich pořadí rozhodovala sedmičlenná porota ve složení PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum), PhDr. Eliška Fučíková (dlouholetá ředitelka odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky za      V. Havla), Mgr. Pavel Holman (Masarykova univerzita Brno), PhDr. Pavel Popelka (Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě), PhDr. Jana Součková (Národní muzeum), PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze) a Ing. Vlastimil Vykydal (Technické muzeum v Brně). Vyhlašovatelé na její návrh rozhodli o ocenění soutěžních projektů na prvních třech místech a o udělení zvláštních cen ve všech kategoriích.

Slavnostní akt vyhlášení proběhl ve čtvrtek 13. května 2010 v 17 hodin v Pantheonu hlavní budovy Národního muzea na Václavském náměstí v Praze.

V konkurenci největších republikových muzeí uspěla i Skuteč

Městskému muzeu ve Skutči, které za své expozice obuvnictví a kamenictví získalo zvláštní ocenění a v konkurenci největších republikových muzeí obsadilo 4. příčku, se tak dostalo významného uznání. To ještě posiluje skutečnost, že na prvním místě se umístila tak renomovaná organizace jakou je Slezské muzeum Opava se svým památníkem II. světové války – Doba zmaru a naděje, na druhém Muzeum Východních Čech Hradec Králové  se svou expozicí Královské město nad soutokem a na třetím Moravské zemské muzeum v Brně s expozicí Darwin. Jmenovaná muzea svými personálními, technickými a zejména  finančními možnostmi dalece převyšují regionální muzeum ve Skutči se třemi zaměstnanci.

Více na www.gloriamusaealis.cz 

 

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.