Středa, 17.4.2024
Chrudim

Veřejné projednání konceptu územního plánu města Chrudim

ChrudimVeřejné projednání konceptu územního plánu města Chrudim včetně posouzení vlivu záměru na životní prostředí (SEA), spojené s výkladem projektanta, se uskuteční dne 19. října 2009 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Chrudim, 2. patro, Pardubická 67, Chrudim.

Do 15 dnů ode dne veřejného projednání může každý podat své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. K později podaným připomínkám a námitkám se nebude přihlížet.

Pozvánka

Více na www.chrudim-city.cz

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.