Pondělí, 5.6.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Výstava fotografií – Chrudim a lidé

Výstava fotografií - Chrudim a lidé 2015Vernisáž – čtvrtek 12. března 2015 v 17:00 hodin – Divadlo Karla Pippicha Chrudim, výstava potrvá do neděle 29. března.

Chrudimská beseda spolu s místním fotoklubem připravila tradiční nesoutěžní výstavu fotografií Chrudim a lidé spojenou s udělováním grantu, s tématikou našeho města a života v něm.

Fotografie pro výstavu, barevné i černobílé, minimálního formátu 13 x 18 cm, musí být označené na zadní straně jménem, adresou autora a názvem snímku. Autor, ucházející se o udělení grantu, musí navíc splnit tyto parametry: předat soubor min. 5 kusů snímků, každý o formátu min. 20 x 30 cm (případně odvozenin při zachování min. rozměru kratší strany). Seriál s max. 5 kusy fotografií se posuzuje jako jeden snímek. Pořadatel si vyhrazuje právo vyjmout z výstavního formátu fotografie, které překračují etické a estetické hranice.

Nezávislá komise vybere z vystavujících zájemců autora, který obdrží pro rok 2015 od města finanční grant 10 000 Kč. Tento autor do konce roku 2015 dodá městu 20 svých fotografií, s libovolnou tematikou, o formátu min. 20 x 30 cm.

Je opět zavedena kategorie pro autory do 21 let (včetně). Velikost nejméně 5 ks snímků je požadována min. 13 x 18 cm. Vybraný autor obdrží cenu města ve výši 2100 Kč. Pokud autor v této kategorii se chce ucházet také o grant, musí snímky splňovat grantové požadavky. Fotografie kategorie do 21 let budou na zadní straně označeny shodně s výše uvedenými požadavky a doplněny číslem „21“ za jménem autora. Město si vyhrazuje právo použít snímky oceněných autorů pro případnou propagaci města. Akce je otevřena všem zájemcům o fotografování a není věkově omezena.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 12. března v 17 hodin ve vestibulu Divadla K. Pippicha.
Výstava potrvá do neděle 29. března.

Zájemci o fotografování se schází každý sudý čtvrtek v 19 hodin v klubovně Spolkového domu.

Výstava fotografií - Chrudim a lidé

Více na www.fotoklub.chrudim.cz.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.