Úterý, 28.3.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Seriál – Staré a památné stromy Chrudimska XIII. – Javory

Proseč - ZáboříMezi památnými stromy tvoří javory asi 5 % z celkového počtu. Více než 200 památných stromů chrání některý z našich domácích druhů javorů a dva cizokrajné druhy. Těmi jsou javor stříbrný s pěti kusy a javor cukrový s jedním kusem.

Mezi našimi domácími javory je nejčastěji chráněn javor klen, o druhé a třetí místo se dělí javor mléč a javor babyka s přibližně 30 památnými stromy. V celém kraji je chráněno 17 javorů, mezi kterými převládá opět klen, javor mléč je chráněn pouze dvakrát a javor babyka čtyřikrát. Na Chrudimsku máme chráněny pouze čtyři javory kleny.

Z toho dva najdete na Košumberku. Jeden roste přímo na nádvoří hradu Košumberk. Pravidelně rostlý, zdravý strom má obvod 330 cm a jeho zvláštním poznávacím znamením je břečťan, který porůstá jeho kmen. Druhý strom roste u restaurace Pod Linduší, má velmi rozložitou korunu, obvod kmene 370 cm, ale bohužel je napaden hnilobou. Tomuto javoru se říká Linduše a údajně se pod jeho rozložitou korunou odpočívali návštěvníci hradu pochutnávající si na černém košumberském pivu. Nechyběli mezi nimi významné kulturní osobnosti regionu. Jedním z nich měl být i básník Adolf Heyduk pocházející z Předhradí, který měl údajně do kůry stromu vyrýt své jméno.

Třetí klen roste v Záboří u Proseče na západním okraji obce, v zahradě domu čp. 19. Obvod kmene je obdivuhodných 410 cm, bohužel zdravotní stav není dobrý. Pod klenem se nachází studánka, která podle místních bývá v létě bez vody, protože tu „vypije“ právě mohutný klen. V blízkosti klenu roste ještě další památný strom lípa srdčitá s obvodem 470 cm. Oba dva stromy rostou na soukromém pozemku, ale pohledem na ně je možné se pokochat i z dálky a vidět je může každý, kdo se od místní školy vydá po naučné Planetární stezce.

Nejmohutnější klen roste u hájovny Humperky, která se nachází severovýchodně od Kameniček. Klen má obvod 520 cm a v roce 2009 byl odborně ošetřen. Říká se o něm, že na tomto odlehlém místě se kdysi, před vyhlášením tolerančního patentu scházeli Čeští bratři. To by znamenalo, že strom je až 300 let starý. Pěkný starý klen roste i u bývalé hájenky v Lánech u Kameniček. Byl také navržen na ochranu, ale pro svůj zdravotní stav nakonec vyhlášen nebyl.

Javor babyka je strom, který většina lajků zná jen jako slovo z výjmenovaných slov. Je to nejteplomilnější druh z našich javorů, který většinou v přírodě potkáte jen jako keř. Vzrostlé stromy jsou poměrně vzácné a vysoké maximálně 10 metrů. Památný strom babyky najdeme v Mikulovicích, kde roste před školou a je dobře viditelný ze silnice Pardubice – Chrudim. Tento strom má obvod 270 cm a poměrně řídkou korunu. V chrudimském parku Střelnice rostl donedávna pěkný strom babyky s obvodem 250 cm, bohužel větrná smršť ulomila hlavní terminál a dnes v parku u altánku zůstalo, sice ošetřené, ale jen torzo stromu.

 

Herálec

 

V Pardubickém kraji najdeme chráněnou babyku ještě ve Svítkově u hřiště a ve Džbánově u Vysokého Mýta. Ovšem prim hraje javor babyka rostoucí v Ústí nad Orlicí, v místě tzv. bývalého Riegrova parku, s obvodem 500 cm patří mezi nejmohutnější babyky v republice.

Javory jsou většinou chráněny jako jednotlivé stromy, vzácně i skupiny stromů, kde je javor chráněn s jiným druhem. Alejí javorů mezi chráněnými mnoho není, ale javory mohou být větší či menší příměsí v alejích jiných stromů. Ti, kteří rádi vyrážejí na Vysočiny, jistě znají obec Staré Ransko, kde je jedna z mála chráněných alejí klenů u nás. Vznikla zřejmě kolem roku 1870, kdy byla vysázena majiteli místních železáren. Oficiálně se sice jmenuje Klenová alej, protože kleny v ní převládají, ale velké zastoupení má i jasan ztepilý, menší i lípa velkolistá a javor mléč. A kdo někdy vystoupil na Devět skal ve Žďárských vrších, určitě zná krásnou alej vedoucí z Herálce do Brušovce. Ta je také tvořena směsí dřevin, ale javory kleny jsou nejpočetnější, hned po javoru mléči.

 

Mikulovice

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.