Seriál – Staré a památné stromy Chrudimska XVII. – Olše a hloh

Dnešní díl je věnovaný poněkud nesourodé dvojici. Olše a hloh na sebe prostě zbyly, protože další díly budou věnovány cizokrajným druhům. Jedno přece jen mají společné, tím je krátkověkost, která nebývá pro památné stromy typická.

Hlohy patří k druhům, které jsou mezi památnými stromy výjimkou. Není divu, jsou to především keře a málokdy se dožívají významného stáří. Ale jsou samozřejmě výjimky. V Třeboni u Tylova domku roste hloh, jehož stáří bylo spočteno na 200–210 let. Byla k tomu použita letokruhová analýza, při které se strom navrtá pomocí speciálního vrtáku a odebere se tenký sloupek dřeva a z něho odečtou letokruhy. Tato metoda se nedá použít u dutých stromů nebo je potřeba zbytek odhadnout podle tloušťky kmene.

V ČR jsou chráněny pouze tři kusy hlohu. Z toho jeden roste na Chrudimsku. Jedná se o starý rozložitý keř hlohu křivokališného, který roste východně od Bítovan, u autobusové zastávky při odbočce na Bítovánky. Keř má více kmenů a původně rostl na hrázi rybníka, po které dnes vede silnice do Zaječic. Dnes zde opět najdeme rybník, ale s novou hrází postavenou souběžně se silnicí. Hloh bohužel prosychá, ale v době květu na něj býval úchvatný pohled.

S olšemi je to podobné, v celé republice je chráněno jen deset kusů olše lepkavé, z toho jeden strom zaniknul, ale jeho ochrana nebyla zrušena. V Pardubickém kraji máme dva památné stromy olše, kromě jedné olše na Chrudimsku je chráněna ještě jedna olše rostoucí v dubové aleji na hrázi zámeckého rybníku v Žamberku.

 

Bítovánky


Na Chrudimsku rostla chráněná olše v Chacholicích při silnici směrem do Horek. Olše s kmenem porostlým břečťanem rostla v nivě potoka Žejbro a měla obvod 365 cm. Její stáří bylo odhadováno na 260 let. Během léta 2020 ji však vyvrátil vítr. Druhá chráněná olše rostla až do roku 2013 v Proseči, přímo ve městě u potoka, v části zvané Podměstí. Byl to pěkný solitérní strom – dvoják. Kmen se rozdvojoval ve výšce 120 cm a obvod jednoho je 270 cm, slabšího jen 220 cm. Bohužel začal usychat a musel být pokácen.

 

Proseč

Olše lepkavá je poměrně běžná dřevina, hojně využívaná v dřevařském průmyslu, ale není používaná jako okrasná dřevina. Proto je možná více stromů, které by se zasloužily ochranu, ale rostou v místech, kde si jich málo kdo všimne. Jeden takový pěkný strom s obvodem kmene přes 300 cm můžeme najít přímo v Chrudimi u náhonu v parčíku na konci Koželužské ulice.

 

Bítovánky

 

Na závěr je vhodné doplnit, že v ČR máme dva domácí druhy olše a oba doprovázejí vodní toky. V nižších polohách roste známější olše lepkavá, kterou ve vyšších nadmořských výškách střídá olše šedá. Mezi památnými stromy je však jen olše lepkavá. Důvodem může být skutečnost, že olše šedá je rychle rostoucí dřevina a dožívá se maximálně 50 let.

 

Chacholice

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.