Čtvrtek, 22.2.2024
Historie a současnostOstatní volný časVolný čas

Advent – doba očekávání

Právě nastalo jedno z nejkrásnějších období celého roku, advent. Většina z nás si pod tímto časem představuje nadcházející vánoční atmosféru, nakupování dárků, ale také typický předvánoční shon a jiné. Co ale víme o historii a počátku tohoto období?

Advent, z latinského slova adventu, znamená příchod. Papež Řehoř Veliký stanovil čtyři adventní neděle, které se ale do povědomí lidí dostávaly jen velmi pomalu. 

Křesťané tak nazývají dobu radostného očekávání příchodu čili narození Spasitele, Ježíše Krista, období ztišení, kajícnosti, pokory a rozjímání, kdy po temnu přichází láska.

Pro všechny ostatní je to ale zkrátka příprava na Vánoce.

Doba adventu s sebou ale také přináší symboly a rituály, které dodržujeme dodnes.

 

Adventní věnec

 

K jedné z nejoblíbenějších tradic patří adventní věnec. Jeho historie sahá do 19. století, kdy jeden německý teolog vytvořil věnec ze dřeva a pověsil ho v Hamburku na dveře sirotčince. Pod něj pak dal kasičku a vybíral do ní peníze pro chudé a opuštěné děti. To je jeden z mnoha důvodů, proč má adventní věnec tak hlubokou symboliku. Věnec navíc odnepaměti symbolizoval důstojnost, poctu vítězi, věčnost.

Klasický adventní věnec se vyrábí z jehličí, značícího nesmrtelnost, nebo z cesmíny, představující uzdravení a sílu. Zpočátku jej zdobilo čtyřiadvacet svíček, symbolů světla, podle počtu dnů od 1. prosince do narození Ježíška. Později jen dvanáct, jako měsíců v roce a nakonec má pouze čtyři svíčky, které představují počet adventních nedělí. Neméně důležitá je i barva věnce. K adventu patří fialová jako výraz důstojnosti, utrpení i přivítání Ježíše Krista na svět. Tuto barvu by měly tedy mít i svíce adventního věnce, přesněji řečeno však tři svíčky fialové a jedna růžová jako znamení radosti.

Ozdobou věnce bývají šišky představující zrození nového člověka. Pro předvánoční období jsou typické také adventní písně převzaté z biblických textů, takzvané roráty, jež vyjadřují smysl celého adventu.

Tou nejdůležitější součástí adventu je však jeho závěr, a především pak to, co následuje. Nádherné a všemi milované Vánoce!

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.