Čtvrtek, 22.2.2024

habr

Cestování a výletyChrudimPříroda a ekologie

Přírodní rezervace Habrov

Přírodní rezervace Habrov je zvláště chráněné území tvořené mozaikou dubohabrových lesních porostů, extenzivně obhospodařovaných luk a teplomilných trávníků na stráňkách s rozptýlenými křovinami. Území má velký význam i z hlediska …