Čtvrtek, 22.2.2024
Cestování a výletyChrudimPříroda a ekologie

Přírodní rezervace Habrov

Přírodní rezervace Habrov je zvláště chráněné území tvořené mozaikou dubohabrových lesních porostů, extenzivně obhospodařovaných luk a teplomilných trávníků na stráňkách s rozptýlenými křovinami. Území má velký význam i z hlediska krajinářského a tvoří cenný ekologicky stabilní „ostrov” v okolní zemědělské krajině v blízkosti města Chrudim.

dymnivka dutá (Corydalis cava)

Přírodní rezervace byla vyhlášena již v roce 1948 a byla jednou z nejstarších státních přírodních rezervací v České republice. Nové přehlášení zajistil Okresní úřad Chrudim v roce 1996, a to pro komplexní ochranu lesních porostů s enklávami luk na opukovém podkladě severně od vsi Topol na celkové ploše 20,60 ha. Přírodní rezervace Habrov zasahuje do katastrálních území Topol a Tuněchody.

Jádrem přírodní rezervace je černýšová dubohabřina na opukovém podkladě se vzácnými teplomilnými druhy rostlin a živočichů. V bylinném patře lesa se vyskytují konvalinka vonná (Convallaria majalis), dymnivka dutá (Corydalis cava) či lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Součástí přírodní rezervace jsou i menší plochy xerotermních (teplomilných) trávníků na stráňkách s rozptýlenými křovinami. Zde lze nalézt bukvici lékařskou (Betonica officinalis), jehlici trnitou (Ononis spinosa), ocún jesenní (Colchicum autumnale) a bradáček vejčitý (Listera ovata). Přírodní rezervace Habrov je jedinou lokalitou v Čechách, kde se vyskytuje vzácná kornatkovitá houba Steccherinum dichroum. Na lučních biotopech je hojný bělásek řeřichový (Anthocharis cordomines) a zvláště chráněný otakárek fenyklový (Papilio  machaon). Dubohabřina je hnízdištěm strakapouda velkého (Dendrocopos major) nebo drozda zpěvného (Turdus philomelos). Běžná je veverka obecná (Sciurus vulgaris), lesní okraje obývá např. ještěrka obecná (Lacerto agilis).

Na území přírodní rezervace Habrov bylo objeveno nejstarší neolitické hradiště v Čechách — Na Hradě, významné archeologické naleziště.

Luční plochy je třeba kosit a zároveň je nutné částečně omezovat nálety křovin na stráních. V posledních letech v rámci managementu tohoto zvláště chráněného území probíhají např. práce na obnově starého ovocného sadu nebo na zakládání systému tůní.

V přírodní rezervaci není přípustné poškozovat porosty a rušit živočichy v jejích přirozeném vývoji. Ochrana přírody je jedním ze základních projevů slušného člověka.

 

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.

Jaromír Zajíček

Tak trošku fotograf, tak trošku cestovatel a tak trošku ten, který si hraje a nezlobí! www.FotoZajda.cz