Pátek, 22.9.2023

Samhain

Samhain byl hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem a zimou), pro Kelty byl pak začátkem nového roku, a byl vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Když byla na začátku 1. stol. n. l. keltská území dobyta Římany, začaly se prolínat keltské a římské zvyky, a ke svátku Samhain se začal slavit i konec úrody. K symbolům Samhainu tak přibylo obilí a ovoce.

 

Historie a současnostOstatní volný časVolný čas

Samhain – keltové oslaví Nový rok

V sobotu 2. listopadu 2013 odpoledne a večer proběhnou v Nasavrkách oslavy keltského svátku Samhain, tedy keltského Nového roku. Akce, kterou tradičně pořádá občanské sdružení Boii, představí návštěvníkům život našich …

Soutěže

Soutěž o vstupenky na festival keltské kultury Lughnasad

V sobotu 4. srpna 2012 proběhnou v Nasavrkách tradiční oslavy léta – festival keltské kultury Lughnasad. Akce se koná v prostorách nasavrckého zámku, na nádvoří, v zámecké zahradě, na náměstí a u kamenného kruhu.