Výstava fotografií – Chrudim a lidé 2011

Výstava fotografií - Chrudim a lidé 2011Chrudimská beseda, spolu s Fotoklubem Chrudim, již tradičně připravuje nesoutěžní výstavu fotografií spojenou s udělováním grantu, s tématikou našeho města a života v něm. Pro tento ročník je upřednostněno téma baroko v Chrudimi.

Fotografie pro výstavu, barevné i černobílé, minimálního formátu 13×18 cm, musí být označené na zadní straně jménem, adresou autora a názvem snímku. Autor, ucházející se o udělení grantu, musí navíc splnit tyto parametry: předat soubor min. 5 kusů snímků, každý o formátu min. 20 x 30 cm (případně odvozenin při zachování min. rozměru kratší strany). Seriál s max. 5 kusy fotografií se posuzuje jako jeden snímek. Vybraná díla (bez rozdílu zda se autor uchází o grant či nikoliv) budou pro veřejnost vystavena v prostorách městského divadla. Pořadatel si vyhrazuje právo vyjmout z výstavního formátu fotografie, které překračují etické a estetické hranice. Akce je otevřena všem zájemcům o fotografování a není věkově omezena. Nezávislá komise vybere z vystavujících zájemců autora, který obdrží pro rok 2011 od města finanční grant 10 000,- Kč. Při výběru majitele grantu bude komisí upřednostněno užití témata baroka na autorových snímcích. U Vernisáž výstavy bude dne 23. března 2011 v 17 hodin ve vestibulu divadla Karla Pipicha v Chrudimi. Výstava potrvá do 27. dubna 2011.

Všechny zaslané snímky budou po skončení výstavy zaslány autorům zpět. Své snímky mohou zájemci zaslat, nebo osobně předat do 20. března 2011 na adresu Ing. Ladislav Ženka, Dr. Janského 725, Chrudim, PSČ 537 01, případně ponechat v kanceláři Chrudimské besedy. Je možné se také telefonicky kontaktovat na čísle 774 812 876 a domluvit jiný způsob předání.

 

Zájemci o fotografování se nově schází každý čtvrtek v 19,15 hodin ve Fotoklubu Chrudim – v klubovně Spolkového domu.

Více informací na http://www.fotoklub.chrudim.cz/.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.