Středa, 21.2.2024
Chrudim

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko intenzivně pracuje na přípravě strategie pro období 2021. Hlavní pilíře, tedy klíčové oblasti – strategie Chráníme svůj životní prostor II, zůstávají stejné, ale jsou aktualizovány o nová témata.

Jedná se o oblasti:

Chráníme svůj životní prostor
– např. životní prostředí, odpadové hospodářství, péče o zdroje

Podnikáme pro budoucnost
– např. rozvoj podnikání, práce v místě bydliště, inovace, chytrá řešení, soběstačnost

Žijeme spojeně, zdravě, osobnostně rosteme
– např. péče o komunitní život, vzdělanost, zdraví, začleňování

Nasloucháme si a domluvíme se
– např. spolupráce všech aktérů v území, nadregionální přístup, eliminace globálních problémů.


Více najdete na webu www.masskch.cz.

Průřezovými principy se stala témata digitalizace, SMART, vzdělávání a zvyšování informovanosti.

V této souvislosti byla také představena nová role MAS, která se díky širokému zaměření činnosti spolku a zájmu dalších operačních programů o spolupráci s MAS rozšiřuje o úlohu inovačního prostředníka, mediátora a koordinátora v dalších oblastech rozvoje území. S tím souvisí také jiný přístup k financování organizace tak, aby bylo vícezdrojové, využívalo stávající možnosti a abychom efektivně spolupracovali tam, kde to přináší úspory.

Informace a prezentaci opět najdete na webu MAS v sekci představenstvo-zápisy, stále probíhá i sběr vašich záměrů prostřednictvím formuláře sběr záměrů, týká se to i zájmu do RES+ na fotovoltaické elektrárny apod.

Informace ke vzdělávání najdete na webu MAP2030.cz.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.