Neděle, 14.4.2024
Chrudim

Historie Chrudimi – ThDr. J. L. Ziegler

ZieglerChrudim se jak v minulosti tak dnes může chlubit celou řadou všestranně nadaných osobností. Jedním z nich byl i ThDr. Josef Liboslav Ziegler – český kněz, pedagog, básník, překladatel a vlastenecký spisovatel.

Narodil se 10. prosince 1782 v Hradci Králové. Otec mu zemřel brzy a matka se znovu provdala do Chrudimi, proto se sem také stěhoval poprvé i malý Josef. V Hradci Králové díky přímluvě a finanční pomoci prefekta vystudoval gymnázium a byl už zde známý svým velikým zájmem o historii a literaturu. Poté začal se studiem filozofie a pak teologie v Praze na univerzitě. Souběžně navštěvoval přednášky české řeči a literatury a sám studoval slovanské jazyky. Studium zakončil 30. srpna 1806 vysvěcením na kněze.
ThDr. Josef Liboslav Ziegler byl roku 1826, tedy ve svých 44 letech jmenován děkanem v Chrudimi místo zesnulého F. Urbana , proto z Hradce Králové odešel. Rodné město jej dodnes uvádí mezi význačnými rodáky. V Chrudimi setrval až do své smrti. V roce 1832 mu byl svěřen úřad vikáře a vrchního školního dozorce na Chrudimsku. Svěřené mu pedagogy vzdělával nejen v pedagogice, ale také v jazyce českém a historii českého národa. Překládal z latiny, psal historické články ze zeměpisu, filozofie, geologie a vydával různé náboženské spisy. S magistrátem v Chrudimi ale nebyl zadobře, dokonce byl v tvrdém dlouholetém sporu o nadační jmění tzv. Talacovského dvora ve městě. Spor vyhrál. Přesto je v novém působišti znám jako zachránce Cereghettiho kroniky. Svou knihovnu odkázal ve své závěti Chrudimi, dnes je v Okresním muzeu.
Zemřel 23. května 1846 v Chrudimi.  Na průčelí hřbitovního kostela sv. Michala je pamětní deska u Zieglerova hrobu.

Tímto končíme naši sekci o osobnostech Chrudimi. V dalších článcích se zaměříme na významné budovy tohoto města.

 

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.