Čtvrtek, 20.6.2024
Chrudim

Historie firem – Východočeské plynárenské strojírny a.s.

Východočeské plynárenské strojírnyProtože Východočeské plynárenské strojírny, a.s. patří mezi významné firmy chrudimského okresu, určitě stojí za zmínku si připomenout v krátkosti historii a současné aktivity této společnosti.

 

 

 

 

 

 

Časová osa

Založení 1953
Cesta na počátek výrobní tradice Východočeských plynárenských strojíren (VPS) nás přenese o šedesát let nazpět v čase. Psal se 1. říjen roku 1953 a v Rosicích u Chrasti v ten den otevřely svůj nový závod Východočeské plynárny, Hradec Králové (VČP) jeden ze státních podniků plynárenského oboru ministerstva energetiky.

VPS - 60. výročí oslavili vybudováním nové halySpolu se zahájením činnosti došlo k významné rekonstrukci výrobního areálu, neboť objekt někdejšího Rolnického cukrovaru, a.s., bylo třeba přizpůsobit novému zaměření závodu. Bez zajímavosti není, že nejstarší výrobní hala strojíren byla postavena už v roce 1678 hrabětem Berkou a sloužila původně jako jízdárna.

1953–1965
Od svého založení až do roku 1965 byla činnost závodu úzce svázána s produkcí svítiplynu. Rosičtí pracovníci zajišťovali výrobu, generální opravy a výstavbu lokálních plynárenských zařízení na výrobu svítiplynu v komorových pecích typu Didier. Rádius montážního oddělení závodu přitom pokrýval celé tehdejší Československo.

1965–1972
Období mezi lety 1965 a 1972 se nese ve znamení postupného rušení a likvidace lokálních plynárenských pecí na výrobu svítiplynu. Rosický závod na tuto změnu reaguje pružně a už v roce 1965 získává oprávnění na výrobu tlakových nádob stabilních a ocelových konstrukcí hal a potrubních mostů.

Závod v tomto období prochází také další rekonstrukcí, jejímž výsledkem je zcela nová hala obrobny, nová střecha nad výrobní halou a rozšíření jeřábových drah.
Poslední velkou událostí z přelomu šedesátých a sedmdesátých let bylo konečně zavedení nového výrobního programu spočívajícího ve výrobě a montáži „propan-butanových stanic”. Jde o zařízení určená pro skladování a odpařování plynného propan-butanu a jeho rozvod k odběratelům, mezi něž patří jak domácnosti (sídliště), tak průmysl a terciární sféra.
Tento výrobní program zahrnuje výrobu tlakových nádob a elektrických výparníků včetně jejich montáže a uvedení do provozu v místě spotřeby.

VPS - 60. výročí oslavili vybudováním nové haly1972–1989
V roce 1972 započala výstavba tranzitního plynovodu Družba pro dopravu zemního plynu z tehdejšího SSSR do západní Evropy. Závod Rosice hrál v tomto projektu roli dodavatele doplňkových ocelových konstrukcí kompresních a předávacích stanic a tlakových nádob.
V Rosicích se navíc vyráběly také mobilní svářecí základny určené pro stavbu liniové části tranzitního plynovodu, kterou prováděl Plynostav Pardubice. Práce související s výstavbou plynovodu zaměstnaly v daném období velkou část rosické výroby.

Rok 1974 přinesl rozšíření výrobního programu o produkci automatických plynových hořáků s výkonem 300 a 500 kW. V letech 1980–1990 se stala výroba automatických plynových hořáků (inovovaného typu D 350 a D 900) spolu s výrobou výparníkových stanic na propan-butan hlavní výrobní aktivitou závodu.

O kvalitě produkce rosického závodu svědčí i fakt, že na výstavě Pragotherm 82′ byl plynový hořák D 350 vyvinutý a vyráběný ve VČP oceněn zlatou medailí „Grand PRIX”.
V souvislosti s rozvojem výroby hořáků došlo k rozšíření aktivit firmy o projekční práce, montáž a servis plynových kotelen.

1989
Roku 1989 se rosický závod dočkal moderní výrobní haly, která umožnila navýšit kapacitu výroby velkých tlakových a uskladňovacích nádob.
Dalším historickým milníkem značky se stal 1. duben 1991. Tehdy v rámci příprav na privatizaci československého plynárenství vznikla z rosického závodu společnost s názvem Východočeské plynárenské strojírny (VPS) podřízená státnímu podniku ČPP Praha.

VPS - 60. výročí oslavili vybudováním nové haly

1994
K 1. lednu 1994 se závod Rosice transformoval v rámci kuponové privatizace na akciovou společnost. Vzniká tak firma Východočeské plynárenské strojírny, a.s.
Portfolio společnosti se v této době také rozrůstá o nový důležitý produkt. Od roku 1994 dodává firma VPS čerpací stanice LPG pro pohon automobilů na domácí a slovenský trh.

1996–2000
Rok 1996 přinesl společnosti další moderní výrobní halu, tentokrát specializovanou na povrchové úpravy. K výbavě haly patří tryskací kabina, lakovací a sušicí kabina a jeřáb 8t/16t.

Po roce 1996 ještě posiluje orientace společnosti na výrobu a dodávku moderních zařízení určených k dopravě, skladování a distribuci propan-butanu (LPG). Od tohoto roku půjde o stěžejní výrobní program VPS.
Hlavními produkty jsou skladovací zásobníky LPG o objemu 500–100.000 l, cisternová vozidla pro přepravu LPG, čerpací stanice LPG pro pohon automobilů, výparníkové stanice a další technologie spojené s využitím propan-butanu.

2000–2013
V roce 1999 je domácí poptávka do značné míry saturována a s počátkem nového milénia se tak společnost stále silněji orientuje na evropský trh. V tvrdé konkurenci nachází uplatnění především široký sortiment skladovacích tlakových nádrží pro různé druhy médií, jako jsou např. LPG, amoniak, voda, vzduch.

VPS - 60. výročí oslavili vybudováním nové halyVýznamnou exportní položku představují zejména cisternová vozidla pro přepravu LPG a CO2 ve formě moderních finálních výrobků.

K dodávkám prvním zahraničním partnerům dochází v letech 2000 – 2001. Tlakové nádrže a cisterny se značkou VPS směřují do Polska (v roce 2004 založena dceřiná společnost VPS Polska Sp. z o.o.), Německa, Rakouska a Slovenska.

Pro potřeby exportu bylo v roce 2001 navrženo také nové logo společnosti – ovál symbolizující zásobník v modré barvě.

V následujících letech se okruh exportních zemí stále více rozšiřuje. Roku 2002 přibývá Rusko, následuje Ukrajina (2005), Bělorusko (2006) a řada dalších států mimo Evropskou unii, např. Srbsko, Norsko, Makedonie, Moldávie, Turecko aj. Mezi lety 2006 a 2012 pak vzniká rozvětvená síť pracovišť zajišťujících servis výrobků VPS v zemích Evropské unie a na Ukrajině.

Nová hala

Současnost
Rok 2013 je rokem výrazného nárůstu obratu společnosti. Export výrobků a služeb tvoří již 95 %. Rok 2013 je také rokem dalšího rozvoje firmy s řadou investic zaměřených na zvýšení kvality výrobků, produktivity práce a výrobních technologií.

Nejdůležitější investice směřovaly v posledních letech do výstavby nových výrobních prostor s moderními technologiemi.

Aktuální výrobní plocha závodu činí 10.000 m2 a je tvořena jednak 8 hlavními halami, jednak přilehlými prostorami, v nichž se nachází obrobna a hala na zpracování nerezu.

Rok 2017 potvrzuje trend investic do nových hal.

Aktuálně je před dokončením další hala, která bude sloužit jako hala pro výrobu autocisteren pro přepravu propan/butanu.

Nová hala

Společnost aktivně rozšiřuje nejen odbytiště pro své výrobky, ale taktéž výrobkové portfolio.
Daří se nově kontejnery exportovat do Indonésie, Saudské Arábie a stále více výrobků odchází do afrických zemí.

V tomto roce bylo výrobkové portfolio obohaceno o 120 m3 nádrže pro vagóny určené k přepravě propan/butanu.

Východočeské plynárenské strojírny

Východočeské plynárenské strojírny

Východočeské plynárenské strojírny

 

Tento krok se podařil na základě spolupráce s českým výrobcem vagónů, firmou LEGIOS.

Společnost VPS zaměstnává v současnosti již 175 zaměstnanců a patří tak mezi významné firmy na Chrudimsku co do zaměstnanosti.

Pohled na celou firmu

 

VPS logo

Východočeské plynárenské strojírny, a.s.
www.vpsr.cz

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.