Pondělí, 15.7.2024
Příroda a ekologieVolný čas

Seriál – Staré a památné stromy Chrudimska IX. – Žižkův dub

Seriál - Staré a památné stromy Chrudimska IX. - Žižkův dubPřes 600 let tu stojím u staré hradní cesty. Viděl jsem hrad tento stavět – jeho slávu – obléhání – zánik. Kéž bych se dočkal jen šťastných dnů příštích věků.” Tak se praví na malé, věkem omšelé tabulce na nejmohutnějším dubu Chrudimka. Žižkův dub má obvod kmene 930 cm a jeho věk je odhadován až na 800 let.

Pamatuje jistě mnoho, stával skutečně u staré hradní cesty vedoucí z úpatí železnohorského hřbetu k hradu Lichnice. Jestli stával u staré hradní brány, kde měl být vysazen roku 1250, ale není zcela jisté. S určitostí však stál u bývalého hostince, který kdysi v domě čp. 1 býval. Pamatuje mnoho z historie nedalekého hradu Lichnice, který skutečně obléhali husité, podle jejichž vůdce dostal jméno Žižkův. Sám Jan Žižka se dobývání hradu neúčastnil, protože roku 1428 byl již po smrti. Lichnici tehdy více než rok neúspěšně obléhali východočeští Sirotci.

Ke starému dubu patří také pověst. Od roku 1490 vlastnil hrad Mikuláš Trčka z Lípy. Ten měl podle pověsti jednou narychlo odjet z Prahy do Vídně a zprávu o své cestě poslal na Lichnici své choti po mladém rytíři Vilémovi. Ten se do krásné paní Kateřiny na první pohled zamiloval. Kateřina při své zdrženlivosti svolila pouze ke schůzce na rozloučenou právě u dubu. Mladou dvojici však při schůzce přistihl prchlivý Mikuláš Trčka, který nechal Kateřinu zazdít na Lichnici a Vilémovi setnout hlavu.

 

Seriál - Staré a památné stromy Chrudimska IX. - Žižkův dub

 

Přes svůj věk i velkou dutinu je dub vitální. V roce 1969 dokonce dutina vyhořela a v roce 1987 dub přežil i vylomení části koruny. Strom byl různě ošetřován, ne vždy dobře, ale posledních letech je péče o něj příkladná. Dutina je zastřešena a nově je kolem stromu plůtek, tak aby strom netrpěl nadměrných sešlapem návštěvníků. V roce 2003 bylo u paty stromu zjištěno napadení houbou Pstřeň dubový, který způsobuje hnědou hnilobu dřeva. Ta však nepostupuje tak rychle jako u jiných dřevokazných hub a tak by nemusela být pro Žižkův dub zhoubná. Naposledy byl Žižkův dub ošetřen v roce 2015.

Seriál - Staré a památné stromy Chrudimska IX. - Žižkův dubJako jediný památný strom z Chrudimka se objevil v roce 2004 na poštovní známce od Adolfa Absolona. Vydány byly tehdy dvě známky s motivem památných stromů. Na druhé známce se shodou okolností objevil památný strom také z Pardubického kraje – Zpívající (Lukasova) lípa z Telecí u Poličky. Samozřejmě si také zahrál ve filmu, objevil se v seriálu Paměť stromů č. 10 – Stromy u hradů a zámků. Na závěr je třeba připomenout, že je také finalistou ankety Strom roku 2012, kde obsadil poslední 12. místo.

Jako jeden z mála stromů na Chrudimsku je také chráněn jako nemovitá kulturní památka. Mezi takto chráněné stromy většinou patří, ty které rostou v zámeckých parcích nebo v městských památkových zónách. Na Chrudimsku je takto chráněn dub v zámeckém parku v Heřmanově Městci nebo Velká a Malá lipka v Chrasti.

Pro úplnost dodejme, že památných stromů se jménem Žižkův dub je v naší republice celkem sedm, dále dvě skupiny Žižkových dubů a také řada dalších Žižkových dubů, které ale nejsou chráněny. Skupina jedenácti Žižkových dubů se nachází těsně za hranicí našeho okresu. Rostou rozptýleně v polích severně od Chotěboře, při silnici do Libic a Nové vsi. Část se nachází na území CHKO Železné hry. Jejich věk je odhadován na 400 let a nejmohutnější z nich má obvod kmene 560 cm. Žižkovo jméno původně patřilo jen jednomu dubu, pod kterým měl Žižka odpočívat při svém tažení do Přibyslavi. Tento strom však v roce 1979 zničila vichřice a tak jméno převzala celá skupina solitérních dubů rostoucích v okolí.
Spojení Žižkova jména a dubu však nemusí vždy znamenat, že se u něho Jan Žižka zastavil, ale určitě symbolizuje spojení síly a mohutnosti starých stromů.

Seriál - Staré a památné stromy Chrudimska IX. - Žižkův dub


Seriál - Staré a památné stromy Chrudimska IX. - Žižkův dub

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.