Středa, 21.2.2024
Příroda a ekologieVolný čas

Seriál – Staré a památné stromy Chrudimska XV. – Jilmy

Grafióza jilmu
Grafióza jilmu

V ČR rostou tři druhy jilmů a všechny se již od 70. let 20. století potýkají s onemocněním známým nejčastěji jako grafióza. Onemocnění způsobuje houba, jejíž hyfy prorůstají cévy stromu tak, až je zcela ucpou a strom uschne. Onemocnění začíná nenápadně prosycháním větví a trvá několik let, než strom zcela zahubí. Spóry houby přenáší na jilmy druh kůrovce, který se živí celulózou z jilmového dřeva, protože však sám dřevo neumí rozkládat, vypomáhá si houbou. V současnosti je tato choroba na ústupu, populace jilmu regenerují, ale staré stromy to již nezachrání. I mezi vyhlášenými památnými stromy najdeme řadu jilmů, které uschly. Protože i suché torzo stromu má význam, jsou ponechávány a nejsou vyjímány z ochrany. Jen v případě ohrožení zdraví a majetků bývají takové strom káceny.

Takový osud potkal i vícekmenný jilm drsný, který rostl před zámkem v Hoješíně. V 70. letech dvacátého století uschnul a musel být poražen. Dnes po něm najdeme před zámečkem ještě mohutný pařez porostlý břečťanem. Podobně tragický osud měl i další jilm drsný ze Strkova s obvodem 650 cm. Památným stromem byl vyhlášen v roce 1995. Brzo po vyhlášení uschnul a v roce 1997 musela být jeho ochrana zrušena. Protože rostl na zahradě domu byl nakonec i pokácen. Podle okresního konzervátora ochrany přírody F. Dušánka nejmohutnější jilm Chrudimska rostl v obci Oldřiš u Krouny.

Jilm Facír v Přemilově
Jilm Facír v Přemilově u Horního Bradla

V ČR je v současnosti vyhlášeno 144 památných stromů, které chrání některý z našich druhů jilmu. V Pardubickém kraji jsou chráněny celkem čtyři jilmy, z toho pouze jeden na území okresu Chrudim. Tím je velmi pěkný jilm habrolistý v Přemilově u Horního Bradla. Roste nedaleko bývalé hájovny u turisticky značené cesty, takže každý, kdo sem zavítá pěšky či na kole si jej všimne. Má mohutnou korunu a obvod kmene 460 cm. I tento jilm však měl na mále, v roce 1992 bylo u něho zjištěno počínající stádium grafiózy. Strom byl proto ošetřen zálivkou látky proti grafióze, která pomohla a fytopalogický rozbor z roku 1999 byl negativní. Strom působí zdravě, ale v roce 2009 byl opět ošetřen zálivkou proti grafióze a kmenové hnilobě.

 

Jilm habrolistý v Přemilově u Horního Bradla


Tento jilm má i své jméno, říká se mu Facír. Dnes už málokdo ví, kdo byl facír. Jednalo se o vyučeného lesnického mládence, který však nepracoval na jednom místě, ale patřil k druhu lidí „světem jdoucích“. Facíři obcházeli hájovny, ale i zámky a nabízeli svou práci, V létě vypomáhali se sezónními pracemi v lese, v zimě při honech a lovech jako honci či střelci. Obvykle měl facír svůj okruh zaměstnavatelů, které pravidelně obcházel. A jak souvisí toho dnes zapomenuté řemeslo s jilmem v Přemilově? V přemilovské hájovně se scházeli facíři působící v místním kraji, jednou za 2 až 3 roky se zde sešli, aby se domluvili, jak si rozdělit práci. V Železných horách těsně za hranicí okresu najdeme ještě jeden památný strom. Roste v obci Stružinec mezi Hlinskem a Ždírcem nad Doubravou. Roste na veřejném prostranství v západní části obce, má nízko zavětvenou korunu a kmen s obvodem 325 cm. Je to ještě poměrně mladý strom, jeho věk je odhadován na 100 let, přesto již musel být ošetřen, ale jeho zdravotní stav je uspokojivý.

 

Jilm habrolistý v Přemilově u Horního Bradla


Při exkurzi za hranice okresu můžeme připomenout jilm vaz v Pardubicích, který roste v zahrádkářské kolonii u ramene Cihelna. Má obvod 315 cm a je jediným jilmem vazem chráněným v Pardubickém kraji. V celé republice je chráněno jen jedenáct kusů jilmu vazu, což je výrazně méně než u dalších dvou druhů. Zřejmě to souvisí s tím, že jilm vaz roste v nejteplejším oblastech naší republiky v nivách velkých řek, které člověk při osidlování odlesnil jako první.

Bohužel ze zbývajících dvou chráněných jilm v Pardubickém kraji je vitální pouze jilm U Krátkých v Žichlínku u Lanškrouna. Druhý chráněný jilm, zvaný Hurytův se nachází v Ujezdci u Litomyšle je již několik let suchý.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.