Kdo vyhraje v boji o moc?

Letošní dovolená utíká jako voda, stejně tomu je i v případě titulu, s nímž jsem většinu dovolené trávila. Jedná se o napínavý historický román, jenž uzavírá poutavou pentalogii s názvem Meč a Koruna. Již naposledy jsem se tedy měla možnost v rámci této série setkat se svými oblíbenými postavami, které jsem měla možnost poznat v předchozích dílech. Na další setkání s nimi jsem se velmi těšila. Poslední, pátý díl série Meč a Koruna nese název Cena moci a pochází z pera Sabine Ebertové. Jméno autorky se již na stránkách Chrudimky zabydlelo. Můžete si tu přečíst recenze všech epizod věnovaných porodní bábě Martě (1. díl: Tajemství porodní báby, 2. díl: Osudy porodní báby, 3. díl: Rozhodnutí porodní báby, 4. díl: Kletba porodní báby a 5. díl: Sen porodní báby), s nimiž se prolínají i všechny díly série Meč a Koruna (1. díl: Mistr mystifikace, 2. díl: Mladý sokol, 3. díl: Čas zrady a 4. díl: Srdce z kamene). Dnes se do tohoto výčtu připojí i román Cena moci. Knihy o porodní bábě i ty o rivalitě mezi německými rody o moc se mi moc líbily. Za důležitou považuji zmínku o tom, že se obě série prolínají a skvěle se doplňují. Ihned po tom, co jsem zjistila, že tato kniha vyšla, neváhala jsem a přijala jsem nabídku na její recenzi. Byla jsem plná očekávání, jak to vše dopadne. Jak se mi titul líbil? To se dozvíte, když budete číst dále.
 
S postavami se setkáváme opět tam, kde jsme se s nimi v předchozím díle rozloučili. Pokud se tedy rozhodnete, že si sérii přečtete až teď, a to kompletní, tak se těšte na plynulé navazování děje. Autorka používá velmi čtivý a pro ni charakteristický způsob vyprávění. Při práci na svých textech se nebojí bádat v archivech, pročítat erudovanou odbornou literaturu či kontaktovat renomované historiky, což je na její práci znatelné. Jen zlomek díla je dotvářen její fantazií, o čemž se můžete dočíst v doslovu a poděkování, jež naleznete na konci publikace. Vyprávění je čtivé, neustále se v něm něco odehrává a děj tak ani chvíli nestagnuje. Můžeme se tu setkat s napínavými, strhujícími a dobrodružstvím vyplněnými scénami, jež jsou mnohdy promísené s utrpením a krví. S postavami se budeme pohybovat ve 12. století, a to konkrétně v letech 1167–1195. Období je tentokrát poměrně rozsáhlé, ale monitoruje v sobě celou řadu zlomových událostí. Zažijeme morové rány, krvavé boje či rafinované úskoky v diplomatických jednáních. Vše je popsáno poměrně realisticky. Na dílo se můžeme dívat také jako na historický cestopis. Cestovat budeme do Itálie, po Německu, ale třeba i do Svaté země.
 
S císařem Fridrichem a jeho manželkou Beatrice se setkáváme v době, kdy se císař připravuje k rozhodujícímu boji o podmanění Říma. Jeho plány jsou poměrně záhy zmařeny morovou epidemií. Císař se tak musí odhodlat k neslavnému kroku, tedy utéci bez boje. Jak to všechno dopadne? Podaří se císaři podmanit si Evropu a vyřešit papežské schizma? Boje mezi německými rody stále nekončí, ony se naopak ještě rozdmýchávají. Vzniknou tu dokonce boje mezi příbuznými. Tento román je stejně jako předchozí díly série vystavěn na intrikách, které můžeme na pozadí děje vnímat. Dalšími tématy jsou láska, nenávist a strach. Jmenovat bychom jich mohli i více, ale už bychom tím spoilovali, což není naším cílem. Rádi ponecháme prostor pro vaši vlastní interpretaci.
 
Děj tohoto titulu je, co se týká dějepisu, poměrně přesný. Důvodem je, jak jsem již uvedla výše fakt, že autorka při psaní pracovala s prameny, odbornou literaturou a pro radu zašla i za historiky. Na počátku svazku si přečteme, jaké postavy a z jakých rodů do děje zasahují, zjistíme, že smyšlených postav je opravdu skromný počet. Na konci knihy pak najdeme přehledné rodokmeny všech aktérů, pro vysvětlení některých dobových výrazů nesmí chybět slovníček. Pro zájemce byla kniha opatřena také výborem z odborné literatury, s níž autorka při psaní pracovala. Vše potom uzavírá přehledná chronologická tabulka, s jejíž pomocí se v datacích a v událostech každý čtenář snadno zorientuje. Při čtení zajisté oceníte ucelenost a přehlednost uvedených informací.
 
S ohledem na to, že se jedná o román, musí čtenář počítat s rozsáhlými zápletkami a velkým množstvím postav, ale i četnými prostředími. Všechny postavy i prostředí jsou barvitě popsány, avšak popisy jsou sestaveny tak, že děj nijak nenarušují. Spíše jej doplňují. Popisné pasáže jsou v textu umísťovány tam, kde je potřeba vyprávění trošku zpomalit. Popisy jsou sepsány tak, aby si je každý čtenář dokázal ve své fantazii představit. Z toho vyplývá, že se autorka maximálně snaží aktivizovat jak čtenářovu fantazii, tak i pozornost.
 
Meč a Koruna - Cena moci - recenzeText je vystaven hned na několika literárních funkcích. Hlavní roli tu dozajista zastává funkce zábavná, protože si užijete spoustu barvitého vyprávění nejen z válečného pole, ale i ze soukromí protagonistů. Dále pak ucelený obrázek doplňují funkce vzdělávací a poznávací, kdy autorka sleduje též záměr svým dílem čtenáře seznámit s historií středověké střední Evropy a s věcmi, které se točily kolem církevních a politických záležitostí. Pro snadnější pochopení jednotlivých událostí bylo třeba charakteristik postav. Jak jsem již uvedla, těmi se to v textu jen hemží, některé hrají prim a jsou prokresleny do nejmenších detailů, a to nejen přímo, avšak i nepřímo mezi řádky. Jiné figury jsou pouze epizodní, objeví se jen na chvíli a pak už nikoliv, z toho důvodu nejsou zpracovány tak detailně.
 
Autorka se pyšní tím, že vás hned od prvních stránek vtáhne do děje. Čtenář tak nemá nikdy potíže s tím, že by se do titulu nezačetl. Text doslova srší emocemi, kdy prožijete s hlavními protagonisty chvíle smutku, radosti, vzteku, krutosti, ale i žádostivosti či touhy po pomstě. Sabine Ebertová se snaží vše zpracovat s největší vážností a autenticitou. Jednotlivé kapitoly románu jsou vystaveny na chronologické kompozici. Jakmile ale přecházíme k jiné kapitole, zjistíme, že se přesouváme místně, ale i časově někam jinam. Chronologie je často zachována, ale setkat se můžeme i s rysy paralely. Pokud máte ze spletitých literárních děl s mnoha dějovými liniemi strach, nemusíte se bát, v textu se poměrně snadno vyznáte, protože každá kapitola nese svůj název a pod ním je vždy uvedeno, s jakými postavami, kdy a kde se pohybujeme. Příběh Cena moci je poutavý a čtivý, má velký potenciál si své čtenáře získat již na samém úvodu a nepustí je do té chvíle, dokud nezjistí, jak to vše dopadlo. Tímto dílem se celá série uzavírá.
 
Román je, jak už jsme zvyklí z předchozích dílů, rozdělen do tří částí a sestává zhruba ze 47 nečíslovaných kapitol, jež jsou označeny pouze nadpisem, který čtenáře připravuje na to, co se bude odehrávat v následujících odstavcích. Celému ději předchází úvodník Dramatis Personae, kde se seznámíme se všemi postavami, jež se v příběhu objevují. Poutavé vyprávění pak uzavírá epilog, historické poznámky autorky, její poděkování, rodokmeny, slovníček, seznam další odborné literatury pro zájemce a chronologická tabulka událostí.
 
Sabine Ebertová si své čtenáře dokáže poměrně snadno podmanit okouzlujícím, strhujícím a živým způsobem psaní, což se projevuje v celém titulu. Bavit vás budou tedy i popisy, jež jsou mnohdy v ostatní literatuře spíše nezáživnou výplní, bez níž by se čtenář v klidu obešel. Tady jsou popisy dynamické, mají spád a jen částečně tak plní funkci zpomalení děje. Knihu přečtete v průběhu několika dní, a to i přesto, že je vepsána do 424 stránek, což ve čtečce odpovídá 429 slidům.
 
Děj je naplněn mnoha nečekanými zvraty, jež mnohdy čtenáře překvapí, a protože je nečeká, tak upoutají jeho pozornost a aktivizují fantazii. Toto je jednou z deviz děl Sabiny Ebertové, díky nimž se její tituly velmi dobře a rychle čtou. Autorka totiž svého čtenáře nenechá ani vteřinu vydechnout a neustále jej popohání, aby četl dále, dokud nedojde k závěru a nezjistí, jak to všechno dopadlo. Jednotlivé pasáže příběhu na sebe, ač to může vypadat jinak, navazují a prolínají se, jedna dokresluje druhou. Vyprávění je v rámci jednotlivých kapitol přímočaré a plynulé, což je narušeno akorát ve chvíli, kdy dochází k přechodu od jedné kapitole ke druhé.
 
Pojďme se podívat na další důležitou kategorii, a to na vypravěče. Pokud se na něj čtenář zaměří, povšimne si, že je situacím nezúčastněný, spíše je pozoruje zpovzdálí. Veškeré scény tak nejsou tolik drsné, jako kdybychom děj sledovali z úhlu pohledu někoho, kdo se události přímo účastnil. I přesto ale máte pocit, jako byste vy sami byli součástí děje a vše s protagonisty prožívali na vlastní kůži. Vyprávění je psáno v objektivizované er-formě v minulém čase. Ve chvílích, kdy se stupňuje napětí se objevuje i čas přítomný. Er-forma je pak doplněna, ozvláštněna a oživena množstvím dialogů mezi postavami, či vnitřními monology, které můžeme vnímat jako pomyslné okno do myšlenek hrdinů.
 
Historický román Cena moci vyšel v originálu (Preis der Macht) v roce 2020. U nás knihu vydává v roce 2021 Ikar, jenž je značkou vydavatelství Euromedia. Pokud jste spíše příznivci e-knih, tak se nemusíte bát, že byste o další pokračování této ságy přišli. V elektronické podobě titul můžete zakoupit na portálu Palmknihy.
 
Postavy románů Sabine Ebertové jsou mi blízké a poměrně jsem se s nimi za těch pár let, co u nás série vycházela, sžila. Jakmile jsem objevila Cenu moci v nabídce Knižního klubu, byla jsem rozhodnutá, že si knihu přečtu. Proto jsem po ní ihned, jakmile se objevila v nabídce recenzních e-knih Chrudimky, sáhla. Obě série, jak o porodní bábě, tak i Meč a Koruna, se mi moc líbily a je mi ctí, že jsem si je mohla přečíst. Momentálně se těším na nějaký další její počin, tak snad se autorka už neodmlčí. Sabine Ebertová totiž opravdu umí historickou literaturu psát. Její jméno už je zažitým synonymem pro výbornou sondu do německé historie a bonusem četby jejích románů je kvalitní čtenářský zážitek. I zpracování obálky je pro čtenáře, který již nějaký díl série přečetl, známé, protože se vyobrazení opakuje, jediné, co se mění, je barva pozadí. U pátého dílu se jedná o fialovou. K přečtení vás zajisté přivede i čtivá anotace, která naťukne, co se v textu čtenář dočte, ale nikdy neodhalí příliš mnoho.
 
Meč a Koruna
 
 
Moje subjektivní hodnocení titulu Meč a Koruna 5: Cena moci je pozitivní. Do četby jsem šla s poměrně vysokými očekáváními, jež byla do posledního puntíku naplněna. Do kolen mě dostalo opět množství bojových scén, intrik, vyjednávání, lásky, nenávisti, touhy po pomstě a všeho, co k době středověku patří. Některé okamžiky mi naháněly husí kůži, jiné mě zase pobavily a další zase rozněžnily. Příběh mě upoutal již od úplného začátku a užívala jsem si jej plnými doušky až do konce. Autorka dokázala zpracovat veškeré dění čtivým způsobem. Proto se není čemu divit, že se ve čtenářských databázích vyhoupla v rámci hodnocení na přední příčky. Ať už si otevřete Databázi knih, nebo ČBDB, zjistíte, že se její ságy pyšní velké oblibě a procentuální hodnocení jsou opravdu vysoká. Svůj podíl na tom zajisté má i bohatý doplňkový materiál, jímž je soupis všech postav, tabulka dat, seznam použité literatury či rodokmeny. Co se týče grafického a jazykového zpracování, je nutné je vyzdvihnout. Pro text bylo zvoleno poměrně velké patkové písmo, které krásně vede oči po řádku. Po jazykové stránce byl text výborně přeložen a prošel i pečlivou korekturou, protože se v něm neobjevují téměř žádné chyby. Knize se nedá dle mého názoru nic vytknout. Nejen tento román, ale i celá série stály za přečtení, z četby jsem si odnesla zajímavý čtenářský zážitek. Titul hodnotím zaslouženými 100 %.
 
Román mohu vřele doporučit všem milovníkům historických románů s prvky dobrodružství a napětí, ale také příznivcům Sabine Ebertové.
 
 
 
Název knihy Meč a Koruna 5: Cena moci
AutorSabine Ebertová
ŽánrHistorický román
    
Nakladatelství Ikar
Rok vydání2021
Počet stran424
ISBN978-80-249-4599-6
  
Nákup knihy www.knizniklub.cz
Nákup e-knihy www.palmknihy.cz
Databáze knih www.databazeknih.cz

 

 

Ikar

Nakladatelství IKAR je orientováno především na ženské čtenářky, kterým nabízí romance, společenské romány a memoáry, kuchařky nebo rádce; zajímavým projektem je i řada historických biografií z Habsburské monarchie. Mezi zavedené a celosvětově úspěšné autory Ikaru patří Danielle Steel, Joy Fieldingová, Rosamunde Pilcherová, Barbara Woodová, Erich Maria Remarque, Lion Feuchtwanger či Johannes Mario Simmel; z českých autorů např. Klára Janečková, Hana Marie Körnerová.

www.ikar.cz

Palmknihy

Palmknihy jsou online knihkupectví plné e-knih, audioknih a nově také klasických tištěných knih. Jako největší obchod s e-knihami s nejdelší tradicí v Česku jsou odborníky na digitální čtení, rádi pomáhají těm, kdo se čtečkou začínají a na e-knihy lákají všechny bez ohledu na věk nebo oblíbený žánr. V přehledném a intuitivním e-shopu můžete v okamžiku vybrat, nakoupit, stahovat a číst. Nabídka tištěných knih je pak 100% skladem a objednávky jsou odesílány do 24 hodin. Na Palmknihách najdete lákavé slevy, e-knižní předprodeje, díky kterým se do žhavých novinek můžete pustit s předstihem, knižní tipy a dokonce i řadu e-knih zdarma.

www.palmknihy.cz

`

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.

Ivana Pásková

Mou láskou jsou knihy, ty mě nikdy nezklamou. Čím víc jich přečtu, tím více životů a dobrodružství prožiju. (www.iwikovaknihovna.cz)