Středa, 22.5.2024
KnihyKultura

Nesmlouvavý souboj nejen mezi německými rody

recenze knihy MEČ A KORUNA 4: SRDCE Z KAMENE

Od druhé poloviny měsíce února do počátku měsíce března jsem svůj volný čas trávila ve společnosti napínavého historického čtení, v němž jsem se setkala s postavami, jež jsou pro mě díky znalosti předchozích dílů starými známými. Na další setkání s nimi jsem se velmi těšila. Měla jsem totiž možnost si přečíst čtvrtý díl série Meč a koruna s názvem Srdce z kamene z pera Sabine Ebertové. Jméno autorky se na stránkách Chrudimky velmi dobře zabydlelo, a proto si u nás můžete přečíst recenze všech epizod věnovaných porodní bábě Martě (1. díl: Tajemství porodní báby, 2. díl: Osudy porodní báby, 3. díl: Rozhodnutí porodní báby, 4. díl: Kletba porodní báby a 5. díl: Sen porodní báby) i všech dosud vydaných dílů v úvodu jmenované série Meč a Koruna (1. díl: Mistr mystifikace, 2. díl: Mladý sokol a 3. díl: Čas zrady). Dnes do tohoto výčtu budeme moci připočítat také titul Srdce z kamene. Přiznám se, že se mi líbily jak knihy o porodní bábě, tak i ty o bojích mezi německými rody o vedoucí postavení v říši. Jakmile jsem tedy zjistila, že tato novinka vyšla, neváhala jsem a nabídku jejího recenzování jsem s radostí a velkými očekáváními přijala. Jak se mi kniha líbila? To se dozvíte, když budete číst dále.
 
Sabine Ebertová pokračuje ve svém vyprávění tam, kde v předchozím díle skončila. Další díl tedy plynule navazuje na to, co jsme se dočetli v tom předchozím. I tentokrát se dočkáte osobitého způsobu vyprávění, jež je založeno na autorčině historickém bádání, ale částečně je též dotvářeno její fantazií, o čemž je pojednáno v doslovu. Její vyprávění je i tentokrát čtivé, strhující, napínavé a promísené četnými slzami a krví. I tentokrát se s postavami podíváme do 12. století, konkrétně do let 1157–1167. V tomto desetiletí se v Evropě odehrávaly různé krvavé boje, jež jsou poměrně realisticky v knize vylíčeny. V příběhu procestujeme velkou část Evropy. Podíváme se do Norska, pohybovat se budeme po území dnešního Německa a podíváme se také do Itálie, kde se císař Fridrich zvaný Barbarossa snaží podmanit nejen Milán. Nicméně zrovna bitva o Milán je pro české dějiny významná z toho důvodu, že zde Vladislav II. získává za svou podporu poskytnutou císaři královský titul, což se v ději též objeví.
 
Vyprávění začíná v Norsku, kde dojde k velké tragédii, již zažehne tehdejší král. Jeho žena, jež pochází z německého rodu, přemýšlí, jakým způsobem se dostat do své vlasti. Tuší totiž, že po ní norský lid půjde a bude chtít vykonat odplatu. Podaří se jí dostat do vlasti? Další dějová linie je věnována bojům mezi německými rody. Nesmím však zapomenout poznamenat, že se dočkáme i další zápletky spojené se slovanským národem a snahou o jeho christianizaci. A poslední zápletkou, jež stojí za zmínku, je osobní, ale i panovnický život Fridricha Barbarossy a jeho ženy Beatrice. Na pozadí historických událostí si můžeme užít tematiku lásky, intrik, nenávisti či strachu. Pochopitelně bychom těch témat našli mnohem více, ale to již ponechám na vaší interpretaci. Příběh si zajisté zamilují příznivci historických a napínavých románů a příběhů Sabine Ebertové.
 
Děj, jenž si můžete v této publikaci přečíst, je specifický tím, že autorka před tím, než ho začala sepisovat, jak je psáno v doslovu, pracovala s prameny, odbornou literaturou a nechala si poradit i od historiků. Z toho důvodu se její knihy pyšní poměrně velkou dějepisnou přesností. Celá kniha je tak doprovozena také přehledně zpracovaným rodokmenem, slovníčkem dějepisných pojmů, výborem z odborné literatury, s níž autorka pracovala, mapkami, ale i přehlednou chronologickou tabulkou, v níž si snadno a rychle ozřejmíte datace jednotlivých historických událostí, o nichž se v titulu dočtete. Čtenář ocení tedy zejména přehlednost a ucelenost uvedených informací. Když se vrátím zpět k příběhu samotnému, musím říci, že se zde objevuje spousta postav, což je spojeno s mnohými prostředími. Jak figury, tak místa, kde se děj odehrává, bylo potřeba popsat. Popisy jsou sepsány tak, že si každý čtenář bez potíží popisovaná místa či osobnosti velmi snadno představí, a to i přesto, že tam nikdy nebyl a popisovanou osobu nikdy neviděl. Autorka se snaží neustále působit na svého čtenáře a aktivizovat jeho fantazii a pozornost.
 
Při četbě si užijete hned několik literárních funkcí, tou hlavní je zajisté funkce zábavná, protože si užijete barvitého vyprávění nejen z bojů, ale i ze soukromí hrdinů. V pozadí pak můžete postřehnout funkci vzdělávací a poznávací, jež je zakódována zejména v monitorování církevních a politických záležitostí. Čtenář se tak snadno seznámí s historií Německa v počátku druhé poloviny 12. století. Autorka poutavě popisuje nejen jednotlivé situace, avšak i charakterizuje postavy té doby. Figur je v příběhu mnoho, některé hrají prim, jiné jsou pouze epizodní, ale všechny jsou zpracovány do hloubky.
 
Meč a Koruna 4 - Srdce z kameneJiž od prvních stránek vás autorka umně vtáhne do děje, jak jsme se o tom již několikrát mohli přesvědčit, Sabina Ebertová to umí. Dokáže do textu vtělit spoustu emocí, s hlavními postavami se tak budete radovat, smutnit, pocítíte ostny vzteku, krutosti a touhy po pomstě. Vše je však zpracováno ve vší vážnosti a ve spolupráci s historickými prameny, proto jsou popisy reálných dějinných událostí historicky poměrně přesné. Román je vystaven v rámci jednotlivých kapitol chronologicky, ale zaznamenat můžeme i paralelní kompozici, což poukazuje na fakt, že sledujeme více dějových linií a také osudů většího množství postav, žijících na různých místech, tudíž s vypravěčem neustále cestujeme po Říši římské národa německého i do Norska. I když je použita paralelní kompozice, tak se čtenář v ději snadno vyzná. Každá kapitola nese nejen svůj název, pod ním je totiž uvedeno, kdo do děje v dané kapitole zasáhne, kdy se vyprávění odehrává a kde. Série Meč a Koruna má jako celek velký potenciál si najít své příznivce mezi těmi, kteří mají rádi rozsáhlé romány s mnoha postavami a dějovými odbočkami. Příběh Srdce z kamene je čtivý a poutavý, čtenáře si získá již v samém úvodu a nepustí ho do té chvíle, dokud nedočte až do konce a neuzavře hlavní zápletku. Celý děj však dosud uzavřen nebyl, velké finále nás totiž čeká v následujícím dílu, jenž vyprávění této série definitivně uzavře.
 
Román je rozdělen do tří dílů a sestává z 52 nečíslovaných kapitol, jež nesou pouze název, který nastíní to, co se v následujících odstavcích odehraje. Než autorka začala vyprávět, sepsala úvodník s názvem Dramatis Personae, v němž charakterizuje a připomíná postavy, se kterými se při četbě setkáme, obsaženy jsou jak postavy hlavní, tak i ty epizodní, které se ukážou a pak zase zmizí. Tento seznam je tedy hodně nápomocný a užitečný. Vše uzavírá epilog, doslov s poděkováním, rodokmeny, slovníček, seznam další odborné literatury pro zájemce a chronologická tabulka událostí. Sabine Ebertová si mě získala již při prvním setkání s ní svým stylem, který je strhující a živý, což se projevuje i v popisech, jež nejsou statické.  Její popisy mají totiž spád a je potlačena zpomalující funkce. Při čtení se nebudete díky tomu vůbec nudit, protože se v textu neustále něco děje. Knihu přečtete v průběhu několika dní, a to i přesto, že je vepsaná do 414 stránek, což ve čtečce odpovídá 419 slidům.
 
Děj se pyšní mnoha zvraty, které čtenář rozhodně nečeká, proto upoutají jeho pozornost, aktivizují fantazii a překvapí. Dalo by se říci, že právě toto je důvodem, proč se kniha dobře čte. Autorka totiž neustále popohání čtenáře, aby četl dál a dál, dokud nezjistí, jak to všechno dopadne. Jednotlivé pasáže příběhu se prolínají a ač to může vypadat, že na sebe nenavazují, tak je nutné podotknout, že toto zdání klame. Všechny historické události, ať už se stanou kdekoliv, se vzájemně ovlivňují. Vyprávění je v rámci jednotlivých epizod plynulé a přímočaré, avšak toto je narušeno v přechodech mezi kapitolami.
 
Zaměřím-li se na vypravěče, tak si čtenář povšimne toho, že sleduje situaci zpovzdálí. Z toho důvodu krvavé scény nejsou tolik drsné, jako kdybychom byli přímo účastni a sledovali bitvy z blízkosti zúčastněného. Vyprávění je vyvedeno objektivní er-formu v minulém čase. Když se objevují nějaké napínavé scény, tak je poznáme podle použití přítomného času. Er-forma je ozvláštněna a oživena množstvím dialogů mezi postavami, ale najít můžeme i vnitřní monology, jež vnímáme zejména v myšlenkách hrdinů. Když jsem se zamyslela nad tím, které postavy přemýšlejí v knize „nahlas“, ihned mi na mysl přišel císař Fridrich Barbarossa a jeho žena Beatrice.
 
Historický román Srdce z kamene vyšel v originálu (Herz aus Stein) v roce 2019. U nás knihu vydává na konci roku 2020 Ikar, jenž je značkou vydavatelství Euromedia. Pokud jste spíše příznivci e-knih, tak se nemusíte bát, že byste o další pokračování této ságy přišli. V elektronické podobě titul můžete zakoupit na portálu Palmknihy.
 
S postavami Sabine Ebertové jsem již plně sžita, protože jsem četla předchozí tři díly. Jakmile jsem objevila v katalogu Knižního klubu toto pokračování a následně se objevilo i v nabídce recenzních e-knih Chrudimky, bylo mi hned jasné, co budu v následujících dnech číst. Obě série, jak o porodní bábě Martě (vyprávění příběhů o porodní bábě plynule navazuje na čtvrtý díl Meče a Koruny, protože se tam poprvé objeví postava Marty), tak i Meč a Koruna, se mi moc líbí a je mi ctí, že si je mohu takto přečíst. Autorka totiž opravdu umí historickou literaturu psát. Její jméno na přebalu knihy je pro mě synonymem pro výbornou sondu do historie a bonusem je i kvalitní čtenářský zážitek. I obálka svazku je čtenáři, který již nějaký díl ze série četl, známá, protože vyobrazení je neustále stejné, akorát se mění barva pozadí. U čtvrtého dílu jde konkrétně o šedou. K přečtení vás zajisté navnadí i čtivá anotace, která krásně napoví o ději knihy, ale neodhalí příliš mnoho.
 
Meč a Koruna
 
 
Moje subjektivní hodnocení titulu Meč a Koruna 4: Srdce z kamene je ryze pozitivní. Moje očekávání bylo poměrně vysoké, protože jsem se na pokračování velmi těšila. Opět jsem si užila mnoho bojových scén, vyjednávání, intrik, erotiky, lásky, nenávisti a všeho, co k období středověku neodmyslitelně patří. V některých chvílích mi dokonce běhal mráz po zádech. Příběh si mě získal už od samého počátku a nepustil mě, dokud jsem ho nedočetla do úplného konce, jenž je stále ještě otevřený, protože celou sérii uzavře poslední pátý díl, na který už se teď velmi těším. Autorka zpracovala čtivým způsobem nejen akční scény, ale i ty popisné. Vyzdvihnout musím doplňkový materiál, jímž je soupis všech postav, tabulka dat, rodokmeny či seznam použité literatury. Zejména s tím posledním se v beletristických knihách setkáme poskrovnu. Co jsem však dosud nezmínila a je nutné to pochválit, je grafické a jazykové zpracování, jež se povedlo. Bylo použito poměrně velkého patkového písma, které se mi vždy dobře čte a nebolí mě z něj při četbě oči. Text prošel pečlivou korekturou, protože pokud se v něm objevují nějaké chyby, tak to jsou jen drobnosti v rámci překlepů, nevyskytují se pravopisné a stylistické chyby. Knize nemohu nic vytknout. Opět to pro mě byl zajímavý čtenářský zážitek, titul tedy hodnotím zaslouženými 100 %.
 
Román mohu vřele doporučit všem milovníkům historických románů s prvky dobrodružství a napětí, ale také příznivcům Sabine Ebertové.
 
 
Název knihy Meč a Koruna 4: Srdce z kamene
AutorSabine Ebertová
ŽánrHistorický román
  
Nakladatelství Ikar
Rok vydání2020
Počet stran416
ISBN978-80-249-4279-7
  
Nákup knihy www.knizniklub.cz
Nákup e-knihy www.palmknihy.cz
Databáze knih www.databazeknih.cz

 

 

Ikar

Nakladatelství IKAR je orientováno především na ženské čtenářky, kterým nabízí romance, společenské romány a memoáry, kuchařky nebo rádce; zajímavým projektem je i řada historických biografií z Habsburské monarchie. Mezi zavedené a celosvětově úspěšné autory Ikaru patří Danielle Steel, Joy Fieldingová, Rosamunde Pilcherová, Barbara Woodová, Erich Maria Remarque, Lion Feuchtwanger či Johannes Mario Simmel; z českých autorů např. Klára Janečková, Hana Marie Körnerová.

www.ikar.czPalmknihy

Palmknihy jsou online knihkupectví plné e-knih, audioknih a nově také klasických tištěných knih. Jako největší obchod s e-knihami s nejdelší tradicí v Česku jsou odborníky na digitální čtení, rádi pomáhají těm, kdo se čtečkou začínají a na e-knihy lákají všechny bez ohledu na věk nebo oblíbený žánr. V přehledném a intuitivním e-shopu můžete v okamžiku vybrat, nakoupit, stahovat a číst. Nabídka tištěných knih je pak 100% skladem a objednávky jsou odesílány do 24 hodin. Na Palmknihách najdete lákavé slevy, e-knižní předprodeje, díky kterým se do žhavých novinek můžete pustit s předstihem, knižní tipy a dokonce i řadu e-knih zdarma.

www.palmknihy.cz

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.

Ivana Pásková

Mou láskou jsou knihy, ty mě nikdy nezklamou. Čím víc jich přečtu, tím více životů a dobrodružství prožiju. (www.iwikovaknihovna.cz)